Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Raab"

Analiza modalna jako narzędzie rozwiązywania problemów inżynierskich DOI:


  Każdy inżynier, na pewnym etapie swej pracy zawodowej, spotyka się z zagadnieniem nadmiernych drgań, emisji niepożądanych dźwięków, nadmiernym hałasem bądź problemami z wytrzymałością struktury czy z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Wyszczególnione uprzednio zagadnienia są niepożądane i stanowią nieraz nie lada wyzwanie inżynierskie, można im jednak przeciwdziałać, dysponując odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi. Jednym z nich może być analiza modalna, umożliwiająca zbadanie właściwości dynamicznych obiektów - częstotliwości drgań własnych, postaci drgań oraz wartości współczynników tłumienia. Typową przyczyną problemów związanych z drganiami obiektów jest rezonans związany z wzbudzeniem struktury za pomocą działania zmiennych sił o częstotliwościach zbliżonych lub pokrywający[...]

 Strona 1