Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF OCHAŁEK"

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach cienkościennych z zastosowaniem podgrzewania DOI:10.15199/148.2017.1.5


  W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Skupiono się na problemie, jakim są występujące podczas zgrzewania odkształcenia cienkościennych blach ze stopu 2024 T351. W celu zniwelowania deformacji zaprojektowano i wykonano uchwyt z płytą podgrzewającą elementy zgrzewane. Zabieg podgrzewania zgrzewanych blach ma na celu obniżenie naprężeń chwilowych, a co za tym idzie zmniejszenie ich deformacji. Próby zgrzewania wykonywano przy tych samych parametrach. Słowa kluczowe: Friction Stir Welding, naprężenia, odkształcenia, podgrzewanie.Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (Friction Stir Welding - FSW) jest stosunkowo niedawno opracowaną (Cambridge 1991 r.) metodą łączenia elementów w stanie stałym. Opracowana została w The Welding Institute w Cambridge (Wielka Brytania, 1991 r.). Rozwija się ona dynamicznie i znajduje coraz szersze zastosowanie, m.in. w przemyśle lotniczym. Dzieje się tak, gdyż stopy aluminium używane w lotnictwie, m.in. gatunki Al 2xxx i Al 7xxx uważane są za trudno spawalne. Metoda FSW bez większych problemów umożliwia łączenie elementów z tych stopów. Zastosowanie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem pozwala zachować wytrzymałość złącza na rozciąganie nawet do 90% wytrzymałości materiału rodzimego. Podczas procesu FSW materiał elementów łączonych zostaje mechanicznie zmieszany, czemu towarzyszy wydzielanie dużej ilości ciepła. Duże gradienty temperaturowe, podobnie jak przy spawaniu, wywołują naprężenia. Jest to jedna z wad występująca w procesie liniowego zgrzewania blach. W przemyśle lotniczym szczególnie ważne jest opracowanie technologii zmniejszającej odkształcenia, występujące podczas zgrzewania blach cienkościennych oraz zachowanie przy tym dużej wytrzymałości złącza. W tym celu zaprojektowano i wykonano uchwyt z płytą podgrzewającą elementy zgrzewane. Ciepło procesu FSW W procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem specjalnie zaprojektowane narzę[...]

 Strona 1