Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW JASIEWICZ"

System multipleksowanych braggowskich czujników światłowodowych

Czytaj za darmo! »

Światłowodowe siatki Bragga, oprócz typowych zastosowań telekomunikacyjnych, coraz częściej wykorzystywane są jako czujniki pomiarowe wielu różnych wielkości fizycznych. Zmiany parametrów geometrycznych siatki pod wpływem działania czynników zewnętrznych pozwalają na konstruowanie czujników światłowodowych np. temperatury, ciśnienia, naprężeń. Informacja o zmianach wielkości badanej zawarta jest bezpośrednio w zmianie długości fali Bragga siatki czujnikowej. Umieszczenie wielu siatek o różniących się długościach fali Bragga na jednym włóknie stwarza możliwość budowy sieci rozłożonych czujników, dzięki czemu możliwe jest określenie zarówno wartości mierzonej wielkości jak i przestrzennej lokalizacji miejsca oddziaływania. Przez zastosowanie dostępnych przełączników światłowodow[...]

Światłowodowe skośne siatki Bragga


  W metodzie maski fazowej modyfikację charakterystyk spektralnych siatek Bragga uzyskuje się wieloma sposobami. Może być to zmiana długości siatki, czasu naświetlania (głębokości zmian współczynnika załamania), wprowadzenia chirpu lub apodyzacji. W pracy przedstawiono realizację siatek skośnych, które obok siatek apodyzowanych i zmienno-okresowych, stanowią jeden ze standardowych rodzajów siatek opisywanych w dostępnych monografiach [3, 7]. Skośne ustawienie prążków interferencyjnych względem osi włókna powoduje znaczącą zmianę charakterystyki spektralnej siatek Bragga. Siatki skośne maja bardzo rozbudowana charakterystykę transmisyjną po stronie niższych od braggowskiej długości fal. Jest to rezultat pojawienia się, w wyniku zmian w propagacji sygnału pobudzającego, modów radiacyjnych i płaszczowych w kierunkach zgodnym lub przeciwnym do kierunku propagacji, które mogą zostać odbite, zaabsorbowane lub wypromieniowane. Wraz ze wzrostem kąta skosu zjawisko to jest coraz bardziej widoczne, a podstawowe minimum braggowskie zanika i jest widoczne tylko w pomiarach sygnału odbitego. Zjawisko takie występuje, gdy współczynnik załamania otoczenia jest niższy niż szkła np. przy pomiarach w powietrzu. Jednym z powszechniejszych zastosowań siatek skośnych jest spłaszczanie charakterystyki wzmocnienia w funkcji długości fali poprzez umieszczenie s[...]

Optoelektronika w Instytucie Systemów Elektronicznych PW

Czytaj za darmo! »

Wynalezienie lasera, źródła promieniowania spójnego, nieistniejącego w przyrodzie, dało silny impuls dla rozwoju nowej dziedziny - optoelektroniki. Otworzyły się zupełnie nowe możliwości zastosowań naukowych i praktycznych. Już w 1965 r., z inicjatywy prof. dr Adama Smolińskiego, członka PAN, powstał w Zakładzie Układów Elektronicznych nowy zespół Układy Optoelektroniczne o tematyce prac obejmującej szeroko pojętą optoelektronikę. Od 1973 r. funkcjonuje on w Zakładzie Miernictwa i Aparatury Pomiarowej, potem Zakładzie Miernictwa i Optoelektroniki. Obecnie w Instytucie Systemów Elektronicznych i Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych dwa zespoły naukowe zajmują się tematyką optoelektroniczną: Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych i Zespół Internetowych[...]

 Strona 1