Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JACEK MISIUREWICZ"

Uproszczone modelowanie ech obiektów silnych w radarze PCL

Czytaj za darmo! »

W radarze pasywnym (PCL) sygnałem sondującym przestrzeń jest istniejący już w środowisku elektromagnetycznym sygnał nadajnika rozsiewczego lub komunikacyjnego [1,2]. Sygnał ten jest w swojej istocie sygnałem o fali ciągłej. W odbiorniku radaru obecne są więc jednocześnie sygnały echa od wszystkich obserwowanych obiektów. Z punktu widzenia korelacyjnego odbioru (detekcji) echa od danego obiektu, echa pozostałych obiektów stanowią szum tła. Przy detekcji słabych (np. oddalonych) obiektów podnoszenie poziomu tego szumu przez echa obiektów silnych stanowi poważny problem. W klasycznych radarach impulsowych zjawisko to praktycznie nie występuje, gdyż zazwyczaj obiekt słaby jest dobrze odseparowany od silnego w dziedzinie prędkościowej lub odległościowej, a z punktu widzenia sygnału[...]

Compressed Sensing Applied to Image reconstruction in a noise SAR


  SAR imaging is performed with a radar platform moving perpendicularly to the imaging direction. Thus, the wave reflected by objects in the field of view travel a distance that first diminishes, then starts to increase. This results in a phase modulation which is present in the received baseband signal as a complex chirp along the cross-range dimension. The chirps from reflecting objects are processed with a matched filter. In the filter output signal sharp peaks are observed at locations corresponding to object positions. The peaks are much narrower than the original chirp length - their width corresponds approximately to beamwidth of synthesized antenna, i.e. an antenna whose length is determined by the travel distance of the real antenna during the signal acquisition. When we consider also the distance measurement by calculating the echo delay, we can view the whole signal as a two-dimensional one. A SAR (Synthetic Aperture Radar) processor uses this signal, sampled in temporal and spatial dimensions to create an image of the observed scene. The temporal dimension corresponds to the delay measurement, and the spatial dimension relates to repeating the measurements from different positions along the radar movement track. As a typical radar scene contains a limited number of bright (strongly reflecting) points, it may be modelled as sparse in the space-delay domain. Compressed Sensing is a novel approach to sensing and sampling, which is based on the assumption of signal sparsity instead of traditional (Nyquist) low-pass assumption. With the sparse model of the signal, a proper sampling scheme may give enough information to reconstruct the signal from much lower number of samples than it is required by Nyquist theory [1]. In the SAR application of a noise radar [2], long integration time may be used due to good sounding signal properties. This in turn permits to use low transmitted power, which is one of advantages fo noise[...]

Metody poprawy jakości zobrazowania powierzchni Ziemi otrzymanego z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą radarów SAR

Czytaj za darmo! »

We współczesnych systemach ochrony i monitoringu coraz częściej wykorzystywane są sensory radarowe. Sensory te pozwalają na prowadzenie rozpoznania nie tylko niezależnie od warunków pogodowych ale także na dużo większe odległości niż inne systemy, stanowiąc alternatywę dla optycznych obrazów powierzchni Ziemi otrzymywanych w paśmie widzialnym, ultrafioletowym lub w podczerwieni. Umieszczenie radaru na ruchomej platformie (samolocie lub satelicie) i zastosowanie koherentnego przetwarzania odebranych sygnałów daje obrazy radarowe powierzchni Ziemi o rozdzielczości 0,1…100 m, zaś w laboratoriach badawczych prowadzone są prace nad uzyskaniem rozdzielczości lepszych niż 1 cm. Otrzymanie zobrazowania z tak wysoką rozdzielczością możliwe jest przy zastosowaniu radaru z anteną s[...]

Experimental results obtained with FM-based passive radar demonstrator developed at Warsaw University of Technology


  Passive bistatic radar (PBR) technology is becoming more mature, as experimental systems evolve into commercially available products [1], [2]. A natural tendency is to compare the results of a PBR, which is relatively new product on the market, with existing sensors, such as primary surveillance radar (PSR) or secondary surveillance radar (SSR). In the paper the results obtained with the PaRaDe (Passive Radar Demonstrator) demonstrator, developed at Warsaw University of Technology, are presented. The results were obtained during military exercise carried out in Poland, in September 2011. During the trials, military targets taking part in the exercise, as well as ordinary civilian traffic have been observed. The results obtained with the PaRaDe are compared with data provided by a Mode-S receiver (SSR) and a military active radar (PSR) [3]. In the paper the hardware and software parts of the PaRaDe system are presented, followed by the description of the results obtained during the trials. System Description Hardware The PaRaDe demonstrator is a passive radar using FM radio transmitters, operating in 88…108 MHz frequency band, as illuminators of opportunity [7], [8], [15], [16]. The antenna system of the radar is an 8-element antenna array arranged in a Uniform Circular Array. The array is mounted on a 12 m-high deployable mast. The signals from the individual array elements are amplified by low noise amplifiers (LNA) and filtered by band-pass filters (BPF) mounted on the top of the mast. After the filtering, the signals from all 8 channels are sampled coherently. The sampling is performed directly at radio frequency, i.e. no analog down-conversion is used. For the sampling, 4 versatile digitizers, with 2 inputs each, are used [9]. After sampling, the signals a[...]

 Strona 1