Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK NAŁĘCZ"

Historia badań w dziedzinie radiolokacji prowadzonych w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów ISE PW

Czytaj za darmo! »

Historia badań naukowych prowadzonych w dziedzinie radiolokacji w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej sięga końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wówczas to prof. Andrzej Wojtkiewicz nawiązał współpracę z Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR i w 1981 r. zrealizował pierwszą pracę dotyczącą projektu koncepcyjnego prostych filtrów tłumienia ech stałych. Niemal równocześnie nawiązana została współpraca z drugim krajowym ośrodkiem radiolokacyjnym, a mianowicie z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji (PIT). Od tamtej pory na zlecenie obu tych instytucji i w ścisłej współpracy z nimi zespół kierowany przez prof. Wojtkiewicza prowadził nieprzerwanie projekty badawczo-wdrożeniowe na potr[...]

System przetwarzania sygnałów w radarze MTD

Czytaj za darmo! »

Począwszy od jesieni 2006 r. przez ponad dwa lata zespół naukowców z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej współpracował z Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. przy skonstruowaniu i wyprodukowaniu mobilnego radaru średniego zasięgu. Był to pierwszy w RADWAR i jeden z pierwszych w kraju radarów wykorzystujących technikę wielokanałowej filtracji, znanej pod skrótem MTD (ang. Moving Target Detector). Dzięki tego rodzaju filtracji radar wykazuje lepszą zdolność wykrywania obiektów i znacznie wyższą odporność na zakłócenia pasywne niż rozwiązania stosowane poprzednio. Praca zespołu z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej miała charakter kompleksowy. Obejmowała wykonanie projektu wstępnego systemu pierwotne[...]

Detection of targets in two band radar


  The idea of fusion of signals from different bands described in the presented solution is based on the concept of fusion of orthogonal signals (summation of non-coherent signals - square amplitudes) in common signal processing unit. This method, called MIMO (Multiple Input Multiple Output) [1], uses, in general, many transmitters and receivers and exploits space and/or frequency diversity of received signals. In our case we use two inputs and two outputs i.e. two active radars working in the same place, but in two different bands (S and C). Hence we get a typical frequency diversity. The same idea can be used in any multiband case as well. The paper deals with the potential capability of such fusion when the two transmit-receive antennas are placed back to back. This means that the signals received from the same target are shifted half of the antenna’s rotation period apart. In consequence the signals from the same range-azimuth-elevation cells cannot be directly summed because of unknown target velocities. The summation (fusion) is possible only after track initiation of a target, i.e., when the target position in a half of antenna rotation period can be predicted. It is self-evident that the profit of such fusion algorithm results from the frequency diversity of independently fluctuating signals. In our case there is an additional benefit due to the cueing. Namely, it allows to lower the threshold of detection within the predicted region of the tracking gate. The profit obtained in this way depends on the number of cued targets and the dimensions of the predicted targets gates. Another advantage is that the refreshment rate of tracked objects is doubled. Diagram of data and signal fusion The proposed block diagram of the signal processing subsystem, including fusion of signals and data from different bands, for the case of two-band radar is shown in Fig. 1. In the both [...]

 Strona 1