Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AMADEUSZ WÓJCIK"

Pomiar częstotliwości sygnału pomiarowego czujnika przepływomierza wirowego

Czytaj za darmo! »

Wprzepływomierzu wirowym [1] częstotliwość generowanych wirów jest liniową funkcją strumienia objętości zgodnie z zależnością: f = Stn/d (1) gdzie: St - liczba Strouhala, n - prędkość liniowa płynu, d - wymiar charakterystyczny przeszkody - generatora wirów. Każdy wir stanowi lokalne zaburzenie prędkości i ciśnienia, co pozwala - z wykorzystaniem odpowiednich przetworników - na uzyskanie sygnału elektrycznego odwzorowującego generowane wiry. Częstotliwość tego sygnału jest miarą mierzonego przepływu. Warto podkreślić, że w przepływomierzu wirowym wynik pomiaru przepływu jest w bardzo szerokich granicach niezależny od właściwości fizycznych medium, co ma ogromne znaczenie praktyczne. Natomiast brak części ruchomych pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej niezawodności. Opis prob[...]

Zastosowanie transformaty Hilberta-Huanga do przetwarzania sygnału z przepływomierza wirowego

Czytaj za darmo! »

Praca związana jest z problematyką przetwarzania sygnału pomiarowego z przepływomierza wirowego. W szczególnych konstrukcjach i sytuacjach pomiarowych sygnał może być słabej jakości. W pracy opisano algorytm dekompozycji empirycznej sygnału i analizę spektralną wyekstrahowanej składowej podstawowej. Przeprowadzono badania empiryczne, które wykazały efekt mieszania się częstotliwości. Zastosowany zmodyfikowany algorytm pozwolił na eliminację wpływu tego efektu na wynik przetwarzania. Abstract. The work is related to the problem of the vortex flowmeter signal processing. In specific flowmeter designs and measurement circumstances, the signal might be weak. Algorithm of empirical decomposition of the signal and spectral analysis of extracted fundamental component has been described. The effect of frequency mixing has been observed in empirical investigations. Due to modified algorithm application, suppression of this effect has been attained.(Hilbert-Huang transform application in vortex meter signal processing) Słowa kluczowe: przepływomierz wirowy, przetwarzanie sygnałów, transformata Hilberta-Huanga. Keywords: vortex meter, signal processing, Hilbert-Huang transform. Wprowadzenie W przepływomierzu wirowym jest wykorzystywane zjawisko ścieżki wirowej von Karmana [1]. Na przeszkodzie umieszczonej w przepływającym płynie powstają zaburzenia aero- bądź hydrodynamiczne w postaci wirów. Częstotliwość tych wirów jest liniową funkcją prędkości przepływu. Wir stanowi lokalne zaburzenie prędkości i ciśnienia. Powstawaniu wirów towarzyszy występowanie siły nośnej oddziaływującej na przeszkodę. Detekcja wirów polega więc na wykrywaniu zmian prędkości, ciśnienia bądź siły nośnej. Uzyskiwany sygnał pomiarowy charakteryzuje się okresowością. Istotną jego cechą jest to, że nosi on pewne cechy stochastyczności, gdyż pochodzi od zjawiska fizycznego. Ta stochastyczność wyraża się zarówno modulacją amplitudy jak i niestabilnością okresu. Jest rzeczą o[...]

 Strona 1