Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW GAJO"

Odporna klasyfikacja sygnałów FSK za pomocą modelu regresji liniowej

Czytaj za darmo! »

Problem klasyfikacji znanych sygnałów użytecznych odbieranych na tle zakłóceń jest w swej istocie bardzo zbliżony do klasycznego problemu detekcji. W problemie detekcji należy zweryfikować, czy obserwowany sygnał y(t) jest zaszumioną wersją sygnału użytecznego s(t), tzn. czy y(t) = s(t) + w(t), gdzie w(t) jest zakłóceniem, czy też y(t) = w(t), tzn. obserwację stanowi wyłącznie zakłócenie. Łatwo zauważyć, że tak sformułowane zadanie detekcji można traktować jako zadanie klasyfikacji w dwuelementowym zbiorze sygnałów {s1(t),s2(t)}, w którym s1(t) = s(t) stanowi znany sygnał użyteczny, zaś s2(t) = 0. Rozwiązanie zagadnienia klasyfikacji polega na określeniu wartości parametru i ∈ {1,2} na podstawie obserwacji sygnału zaszumionego o postaci: Opisany wyżej problem można łatwo[...]

O pewnej metodzie odpornej estymacji wielomianowej fazy w warunkach zakłóceń impulsowych

Czytaj za darmo! »

W bardzo wielu praktycznych zagadnieniach przetwarzania sygnałów związanych z radiolokacją, telekomunikacją czy sejsmologią, wykorzystywane sygnały informacyjne czy pomiarowe są niestacjonarne. Najbardziej adekwatnym i najszerzej stosowanym modelem dla tej klasy sygnałów jest model z wielomianowa fazą. Teoretyczne uzasadnienie dla tego modelu wykorzystuje znane w analizie matematycznej twierdzenie Weierstrassa o aproksymacji funkcji ciągłej w przedziale domkniętym wielomianem. Zgodnie z tym modelem przyjmujemy, że interesujący sygnał ma postać: ze stałą amplitudą A i nieznanymi rzeczywistymi parametrami α0, α1,…, αM. W dalszych rozważaniach ograniczono się do przypadku M = 2, gdyż ten właśnie przypadek najczęściej pojawia się w zastosowaniach. Ponadto, dl[...]

 Strona 1