Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN OGRODZKI"

Analiza i projektowanie impulsowych konwerterów napięcia wykorzystującego trzy poziomy modelowania matematycznego

Czytaj za darmo! »

Układy przełączane (ang. switch-mode circuits) odgrywają ważną rolę we współczesnej elektronice i telekomunikacji. Są one używane w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach w.cz. nadajników radiowych, modulatorach mocy oraz elektronice przemysłowej, zwłaszcza w układach do grzania indukcyjnego i dielektrycznego [3]. W niniejszym artykule dokonano przeglądu współczesnych metod projektowania jednej z ważnych klas układów przełączanych: konwerterów DC-DC [4,5].Występują one w wersjach: obniżającej napięcie - buck, podwyższającej napięcie - boost oraz podwyższającej lub obniżającej - buck-boost przedstawionych na rys. 1. Jedną z ważnych cech dobrze zaprojektowanego układu przełączanego jest brak przepięć i przetężeń. Jeżeli w układzie przełączanym w chwili przełączania na skutek mał[...]

Analiza i projektowanie impulsowych konwerterów napięcia z analogowymi i cyfrowymi układami sterowania

Czytaj za darmo! »

Zasilacze impulsowe bazującee na konwerterach DC-DC odgrywają ważną rolę we współczesnej elektronice i telekomunikacji. W pracy [1] przedstawiono stosowane rozwiązania układowe konwerterów, omówiono kilka metod ich efektywnego opisu matematycznego oraz zbadano dokładność projektowania w oparciu o ten opis. Pokazano, że działanie konwertera polega na wysoko sprawnym przetwarzaniu mocy wejściowej w wyjściową przy napięciu wyjściowym V zależnym przede wszystkim od napięcia wejściowego Vg i współczynnika wypełnienia fali kluczującej D, według wzoru V = VgM(D), ale także od prądu obciążenia. Wrażliwość napięcia wyjściowego na wejściowe dla omawianych w [1] konwerterów wynosi dV/dVg = D, podobnie wrażliwość na współczynnik wypełnienia dV/dD = VgdM/dD dla konwerterów buck, boost i b[...]

 Strona 1