Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ GODLEWSKI"

Analiza mieszanin DNA z uwzględnieniem stężeń roztworów

Czytaj za darmo! »

Cząsteczki DNA przechowują informację genetyczną większości organizmów i są to polimery zbudowane z czterech nukleotydów (oznaczanych literami A, C, G, T). W organizmach wyższych, w tym u człowieka materiał genetyczny jest przechowywany przez chromosomy, człowiek ma 46 chromosomów (23 pary), w tym 22 pary autosomów (kodują cechy niezależne od płci) i jedna para chromosomów płciowych. Locus jest to miejsce na chromosomie, w którym przechowywany jest gen, różne warianty genu nazywa się allelami albo wariantami, patrz rys. 1. Rozważając loci położone na autosomie, każda osoba ma dwa warianty genu, jeden dziedziczy po matce, a drugi po ojcu. Jeżeli oba warianty są takie same osoba homozygotą, natomiast jeżeli warianty są różne osoba jest heterozygotą, patrz rys. 2. Analiza DNA j[...]

 Strona 1