Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ADAM ABRAMOWICZ"

Rozwiązanie problemu projektowania filtrów szerokopasmowych trzeciego stopnia

Czytaj za darmo! »

Parametrem stosowanym do klasyfikacji filtrów ze względu na szerokość pasma przepustowego jest względna szerokość pasma (często wyrażona w procentach): gdzie: fp1, fp2 częstotliwości graniczne pasma przepustowego, fc częstotliwość środkowa. Za częstotliwość środkową filtrów szerokopasmowych przyjmuje się częstotliwość będącą średnią arytmetyczną częstotliwości granicznych pasma przepustowego: Warto nadmienić, że częstotliwość środkowa filtrów wąskopasmowych definiowana jest zależnością taką, jak w filtrach drabinkowych i filtrach z rezonatorami sprzężonymi poprzez idealne inwertery immitancji [1-3]: Częstotliwość środkowa filtra nie jest pojęciem jednoznacznym, jak zostanie to pokazane dalej. Większość realizowanych filtrów mikrofalowych to filtry o względnych szerokościach [...]

Helical resonator for measurements of dielectrics

Czytaj za darmo! »

The frequency of operation selected for a presented resonator was imposed by lack of sufficient measurement methods in the range of 10 - 50 MHz. Furthermore signals of 20 - 30 MHz are intensively used in many areas of science and technology like electronics, medicine, biology, geoscience and physics. The knowledge of complex permittivity εr = εr’(1 - jtgδ) and its changes caused by elusive effects appearing in the development and manufacturing process is critical in quality control and optimization of material composition and production process of electronic materials [1]. Capacitive and transmission line methods used today give accuracy of several percent at most [1] what becomes insufficient in modern material applications. That is why this project is foc[...]

Investigations on Inter-System Ground Noise in LLRF System at FLASH Accelerator

Czytaj za darmo! »

Measurements of disturbances in power supply lines showed that the ground system in FLASH accelerator is a source of intersystem ground noise. Inter-system ground noise means unwanted disturbances in the data and RF lines between electronic devices due to unbalanced reference voltages in the ground loop. The problem is different than common-mode noise, normal-mode noise, electromagnetic and RF interference. Result of measurements and simulations and possible solutions to minimize the problem are described in the paper. Streszczenie: Pomiary zakłóceń obserwowane w liniach zasilających akcelerator FLASH wykazały, że system uziemienia jest źródłem zakłóceń międzysystemowych przekazywanych przez uziemienie. Z powodu sygnałów zakłócających w różnych fragmentach sieci uziemiającej istnieją różne poziomy odniesienia, które wpływają na linie przesyłu danych oraz sygnałów wielkich częstotliwości. Problem ten różni się od zakłóceń szumowych, elektromagnetycznych i interferencyjnych. Przedstawiono również możliwe sposoby redukcji problemów w praktyce (Badania zakłóceń międzysystemowych przenoszonym przez uziemienie w systemie LLRF akceleratora FLASH). Keywords: inter-system ground noise, ground loop, disturbances, noise Słowa kluczowe: zakłócenia międzysytemowe przenoszone przez uziemienie, pętle masy, zakłócenia, szumy Introduction FLASH (Free-electron-LASer) in DESY, Hamburg is a superconducting linear accelerator with a free electron laser for radiation in the vacuum-ultraviolet and soft X-ray range of the spectrum. FLASH free-electron laser is a worldwide unique facility delivering intense ultra-short femtosecond coherent radiation in the wavelength range between 44 nm and 4.1 nm [1]. FLASH is 315 m long and consists of many subsystems and elements like 6 sets of 8 superconducting cavities, klystrons supplying RF power to them etc. All systems starting from electron injector through accelerating structures supplied with 1.3 GHz RF power fro[...]

 Strona 1