Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Chruszcz-Lipska"

Brine of the Fore-Sudetic Monocline as a source of magnesium Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu DOI:10.15199/62.2017.5.11


  The chem. comns. of 52 Permian brines of the Fore-Sudetic Monocline were revised. Any significant relationships between the content of Mg ions in brines and hydrogeol. conditions of the region were not observed. Magnez jest pierwiastkiem zaliczonym przez Unię Europejską do surowców krytycznych. Na świecie pozyskiwany jest z solanek i wody morskiej, złóż dolomitów, magnezytów, soli karnalitowych oraz surowców wtórnych. W Polsce magnez metaliczny nie jest produkowany, choć może być pozyskiwany z powszechnie występujących i łatwo dostępnych dolomitów. Inne jego potencjalne źródło mogą stanowić wysokozmineralizowane wody o podwyższonych zawartościach magnezu, występujące m.in. na obszarze monokliny przedsudeckiej. Scharakteryzowano warunki geologiczne oraz hydrogeologiczne utworów występujących na monoklinie przedsudeckiej oraz omówiono skład chemiczny solanek występujących w tych utworach, ze szczególnym uwzględnieniem stężeń magnezu. Gospodarki wszystkich krajów są zależne od dostępności surowców, i to zarówno paliw kopalnych, jak i surowców nieenergetycznych. Dla Unii Europejskiej niedobór minerałów, a zwłaszcza minerałów metalicznych (których produkcja w UE wynosi zaledwie 3% produkcji światowej), stanowi ważny problem1). Polska, podobnie jak inne kraje UE, nie ma złóż surowców warunkujących wszechstronny rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu. Komisja Europejska w 2008 r. zainicjowała działania zmierzające do stworzenia wspólnej polityki surowcowej UE (EU Raw Materials Initiative). Inicjatywa ta stanowi integralną część strategii Europa 2020, której priorytetami są inteligentny i zrównoważony rozwój2). W ramach działań związanych z tworzeniem europejskiej polityki surowcowej w 2010 r. ogłoszono listę surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, które są podstawą rozwoju gospodarki Wspólnoty, wzrostu liczby miejsc pracy oraz poprawy jakości życia. Lista ta zawierała 14 surowców mineralnych, które zostały scharakteryzowane j[...]

 Strona 1