Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Borys Bogdan"

Ocena poziomu zakłóceń środowiskowych DOI:10.12915/pe.2014.07.049

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis systemu do automatycznego pomiaru współczynnika szumów otoczenia Fa(f). W zaproponowanym systemie pomiarowym zwrócono szczególną uwagę na zakłócenia generowane przez urządzenia pomiarowe i sterujące procesem pomiarowym, które nie powinny wpływać na wartość mierzonego poziomu zakłóceń środowiskowych (współczynnika szumów otoczenia). W artykule przedstawiono algorytm oprogramowania sterującego procesem pomiarowym oraz opisano interfejs graficzny użytkownika. Abstract. The article describes a system for automatic measurement of ambient noise factor Fa(f). In proposed measurement system the particular attention is paid if the noise generated by measuring and controlling system doesn’t affect the value of the measured levels of environment noise (ambient noise factor). This paper presents an algorithm for the measurement process control software and describes the graphical user interface. (Ambient noise factor measurement). Słowa kluczowe: współczynnika szumów otoczenia, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: ambient noise factor, electromagnetic compatibility. doi:10.12915/pe.2014.07.49 Wstęp W pewnych zakresach częstotliwości zakłócenia zewnętrzne zwykle dominują nad szumem własnym odbiorczych systemów radiokomunikacyjnych i radiopelengacyjnych i często stanowią główną przeszkodę w odbiorze sygnałów radiowych. W celu maksymalizacji czułości odbiorczych stacjonarnych systemów radiokomunikacyjnego lub radiopelengacyjnych należy wybrać lokalizację cechującą się jak najniższym poziomem szumów środowiskowych. W tym celu przed instalacją tego typu urządzeń niezbędnym jest scharakteryzowanie właściwości środowiska zakłóceń radioelektrycznych w wybranej lokalizacji w zakresie częstotliwości obejmującym pracę instalowanych systemów odbiorczych. Na środowisko zakłóceń radioelektrycznych składają się zakłócenia naturalne (atmosferyczne, słoneczne i kosmiczne) oraz wytworzone przez człowieka- w wyniku [...]

Szerokopasmowy odbiornik mikrofalowy z analogową przemianą 0-IF DOI:


  W większości nowoczesnych odbiorników stosowanych w systemach komunikacji bezprzewodowej i specjalistycznych systemach radiolokacyjnych do realizacji kluczowych funkcji związanych z demodulacją i detekcją wykorzystuje się rozwiązania oparte na obróbce sygnałów cyfrowych w kwadraturze. Przetworniki A/C konieczne do konwersji sygnałów analogowych na cyfrową postać wraz z wejściowym analogowym torem w.cz. definiują szerokość pasma i najważniejsze parametry systemu wyrażane przez dynamikę i liniowość przetwarzania. Zwykle projektowanie odbiornika sprowadza się do jak najbardziej efektywnego wykorzystania możliwości, wciąż niewystarczających, współczesnych przetworników. Zdefiniowana na nowo rola analogowego toru radiowego podporządkowana takiemu podejściu, polega na dopasowaniu wejściowego sygnału pod względem zakresu częstotliwości i wzmocnienia do warunków pracy wybranego przetwornika, przy ograniczeniu wnoszonych zniekształceń. Obecnie najszybsze z dostępnych przetworników pozwalają na równoczesne dwukanałowe próbkowanie z częstotliwością 1 GS/s przy rozdzielczości 14 bitów i 4 GS/s przy rozdzielczości 12 bitów w jednym kanale, co przy uwzględnieniu możliwości realizacyjnych filtrów antyaliasingowych umożliwia budowę szerokopasmowych odbiorników z bezpośrednią przemianą częstotliwości (homodyna, 0-IF) o pasmie do 800 MHz i odbiorników superheterodynowych (IF) o pasmie dwukrotnie większym. W artykule podsumowano wstępny etap prac nad szerokopasmowym odbiornikiem przeznaczonym do pracy w zakresie od 1 GHz do 6 GHz o pasmie analizy 500 MHz i dynamice lepszej niż 60 dB, którego konstrukcję oparto na rozwiązaniu układowym z bezpośrednią analogową przemianą częstotliwości (0-IF). Opracowanie urządzenia o tak wygórowanych parametrach stało się możliwe, dzięki optymalnemu wykorzystaniu najnowszych podzespołów półprzewodnikowych, w szczególności przetwornika AD9680 [1] (Analog Devices), wyznaczającego nowe możliwości i granice w proj[...]

 Strona 1