Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dawid W. Rosołowski"

Ewolucja urządzeń nadawczych i odbiorczych systemów łączności bezprzewodowej w pasmach mikrofalowych


  Ostatnie XX-lecie przyniosło gwałtowne upowszechnienie transmisji radiowej w tak zróżnicowanych zastosowaniach, jak np. mobilne terminale komunikacyjne (GSM, UMTS, WI-FI, Bluetooth, TETRA, LTE itp.), lokalne i miejskie sieci komputerowe (WLAN, WiMax), usługi telefonii lub wideofonii, terminale lokalizacji GPS czy sieci czujników. Oprócz urządzeń powszechnego użytku, bez których trudno sobie wyobrazić normalną pracę i codzienne życie, istotnym składnikiem infrastruktury telekomunikacyjnej są tzw. stałe systemy komunikacji radiowej, np. bezprzewodowe pętle abonenckie (WLL), których użytkownicy nie domyślają się nawet, z jakiego medium korzystają. Na dynamicznie rozwijającym się rynku telekomunikacyjnym obserwuje się kompromis pomiędzy wymaganiami użytkowników a możliwościami ich spełnienia z uwzględnieniem zarówno stanu techniki, jak i czynnika ekonomicznego. Warto zwrócić uwagę na umiejętne sterowanie potrzebami abonentów przez producentów choćby telefonów komórkowych. Olbrzymie zapotrzebowanie na coraz to nowsze, bardziej rozbudowane usługi telekomunikacyjne (tzw. serwisy) stymuluje intensywny postęp w wielu dziedzinach szeroko rozumianej elektroniki w kierunku bardziej efektywnych energetycznie i widmowo oraz szybszych technik komunikacji, szczególnie dla przesyłania wysokiej jakości treści multimedialnych i nieograniczonego dostępu do Internetu. Dlatego ewolucji podlegają także urządzenia warstwy radiowej systemów bezprzewodowych, choć nie w tak spektakularny sposób, jak podzespoły i oprogramowanie bloku pasma podstawowego (Base-Band Block). Dostosowanie nadajników i odbiorników, także modułów mikrofalowych MWFEM (Microwave Front-End Module) do wymagań nowych systemów dokonuje się przez zmianę sposobu podejścia do funkcjonalności przypisanej poszczególnym blokom w połączeniu z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej mikroelektroniki. Dobrym przykładem nowego podejścia do definiowania funkcjonalności w sposób programowy jest [...]

Szerokopasmowy odbiornik mikrofalowy z analogową przemianą 0-IF DOI:


  W większości nowoczesnych odbiorników stosowanych w systemach komunikacji bezprzewodowej i specjalistycznych systemach radiolokacyjnych do realizacji kluczowych funkcji związanych z demodulacją i detekcją wykorzystuje się rozwiązania oparte na obróbce sygnałów cyfrowych w kwadraturze. Przetworniki A/C konieczne do konwersji sygnałów analogowych na cyfrową postać wraz z wejściowym analogowym torem w.cz. definiują szerokość pasma i najważniejsze parametry systemu wyrażane przez dynamikę i liniowość przetwarzania. Zwykle projektowanie odbiornika sprowadza się do jak najbardziej efektywnego wykorzystania możliwości, wciąż niewystarczających, współczesnych przetworników. Zdefiniowana na nowo rola analogowego toru radiowego podporządkowana takiemu podejściu, polega na dopasowaniu wejściowego sygnału pod względem zakresu częstotliwości i wzmocnienia do warunków pracy wybranego przetwornika, przy ograniczeniu wnoszonych zniekształceń. Obecnie najszybsze z dostępnych przetworników pozwalają na równoczesne dwukanałowe próbkowanie z częstotliwością 1 GS/s przy rozdzielczości 14 bitów i 4 GS/s przy rozdzielczości 12 bitów w jednym kanale, co przy uwzględnieniu możliwości realizacyjnych filtrów antyaliasingowych umożliwia budowę szerokopasmowych odbiorników z bezpośrednią przemianą częstotliwości (homodyna, 0-IF) o pasmie do 800 MHz i odbiorników superheterodynowych (IF) o pasmie dwukrotnie większym. W artykule podsumowano wstępny etap prac nad szerokopasmowym odbiornikiem przeznaczonym do pracy w zakresie od 1 GHz do 6 GHz o pasmie analizy 500 MHz i dynamice lepszej niż 60 dB, którego konstrukcję oparto na rozwiązaniu układowym z bezpośrednią analogową przemianą częstotliwości (0-IF). Opracowanie urządzenia o tak wygórowanych parametrach stało się możliwe, dzięki optymalnemu wykorzystaniu najnowszych podzespołów półprzewodnikowych, w szczególności przetwornika AD9680 [1] (Analog Devices), wyznaczającego nowe możliwości i granice w proj[...]

 Strona 1