Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marian Legutko"

Zastosowanie bentonitów w technologii oczyszczania ścieków komunalnych


  Usuwanie związków biogennych ze ścieków komunalnych powoduje wzrost stężenia fosforu i azotu w osadzie nadmiernym, i w konsekwencji kumulację trudno rozpuszczalnych związków tych pierwiastków w urządzeniach oczyszczalni. Pojawiają się problemy eksploatacyjne instalacji, szczególnie uciążliwe na etapie przeróbki osadów ściekowych (w ciągu fermentacji i filtracji), gdzie dochodzi między innymi do zmniejszania się średnicy rurociągów oraz zakłóceń w pracy urządzeń. Stąd też istnieje potrzeba zmodyfikowania procesu i znalezienia najlepszego rozwiązania problemu. W wielu przypadkach konieczna będzie indywidualna ocena i dobór metody, uzależnione od parametrów ścieków i specyfiki danej oczyszczalni. Osad nadmierny z oczyszczalni ścieków komunalnych, stosującej zintensyfikowane biolo[...]

Effect of salicylic acid particle size on their specific surface area and shape of the particles Wpływ wielkości uziarnienia na powierzchnię właściwą i kształt cząstek kwasu salicylowego DOI:10.15199/62.2017.4.27


  Salicylic acid was micronized by a fluidized-bed opposed jet mill to study the effect of particle size on their sp. surface area and shape. The micronization resulted in decreasing the particle size down to below 30 μm and dubbing their sp. surface. The shape factor remained, however, unchanged. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem wielkości cząstek na powierzchnię właściwą i kształt cząstek zmikronizowanego kwasu salicylowego. Mikronizację kwasu salicylowego przeprowadzano na potrzeby farmacji przy zastosowaniu młyna strumieniowego przeciwbieżnego AFG. Ciała stałe w postaci rozdrobnionej składają się zwykle z cząstek o bardzo zróżnicowanych rozmiarach. Stopień rozdrobnienia tego samego materiału decyduje często o jego właściwościach i dalszym wykorzystaniu technicznym, dlatego umiejętność określenia podstawowych parametrów zbioru cząstek ma olbrzymie znaczenie w różnych gałęziach przemysłu1). Rozmiar i kształt cząstek substancji wpływają na parametry procesu technologicznego oraz uwalnianie substancji czynnej z leku, a co za tym idzie jego biodostępność2). Z rozmiarem cząstki związana jest również wielkość powierzchni właściwej, która także wpływa na przebieg procesu wytwarzania substancji farmaceutycznych oraz ich biodostępność. Zmniejszenie rozmiarów cząstek powoduje zwiększenie powierzchni właściwej, a tym samym intensywności wchłaniania substancji czynnej.O właściwościach fizykochemicznych materiału decyduje nie tylko jego rodzaj i rozdrobnie[...]

 Strona 1