Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Chytry"

XXIX Dni Geodezji w Legnickim Oddziale SGP DOI:

Czytaj za darmo! »

Zamek Grodziec to XII-wieczna budowla warowna posadowiona na wygasłym wulkanie, położona na Pogórzu Kaczawskim, w Krainie Wygasłych Wulkanów, w powiecie złotoryjskim. Tradycyjnie od wielu lat w pierwszy piątek września każdego roku geodetki, geodeci i przyjaciele z okazji Dni Geodezji spotykają się na Zamku Grodziec. W tym roku 4-go września w obchodach XXIX Dni Geodezji, zorgan[...]

XXXI Dzień Geodezji w Oddziale SGP w Legnicy DOI:

Czytaj za darmo! »

W piątek 8 września 2017 r. na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim odbyły się obchody Dnia Geodezji, organizowane po raz trzydziesty pierwszy przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy. W naszym święcie uczestniczyło 117 Koleżanek i Kolegów reprezentujących firmy geodezyjne oraz administrację geodezyjną szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Na Zamku Grodziec gościliśmy Alicję Meusz - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a zarazem Członka Zarządu Głównego SGP, Bożenę Tabisz - Prezesa Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Lesława Wołc[...]

XII Konferencja Techniczna nt. "Koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu" DOI:


  W Legnicy, w dniach 19-20 października 2017 r. odbyła się XII Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Konferencja ma zasięg krajowy, a została zorganizowana po raz dwunasty przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, pod patronatem Głównego Geodety Kraju, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezesa Związku Powiatów Polskich, Prezydenta Miasta Legnicy oraz Starosty Legnickiego.Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Grażyna Kierznowska - Główny Geodeta Kraju, Aneta Seremet - Główny specjalista w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Robert Pajkert - Geodeta Województwa, Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a zarazem Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego "Przegląd Geodezyjny", Stanisław Cegielski - Członek Zarządu Głównego SGP, Bożena Tabisz - Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Stanisław Sirojć - Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz Prezydent Miasta Legnicy - Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki - Janina Mazur, Starosta Złotoryjski - Ryszard Raszkiewicz. Uczestnikami XII Konferencji Technicznej, którzy przyjechali do nas z całej Polski, byli między innymi przewodniczący narad koordynacyjnych w Starostwach Powiatowych oraz gestorzy sieci uzbrojenia terenu (energetyka, gazown[...]

Zarząd Oddziału SGP w Legnicy - spotkanie noworoczne 2018 DOI:


  19 stycznia 2018 r. w Legnicy, w kawiarni hotelu "Kamieniczka", członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, członkowie Zarządów Kół Terenowych SGP, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz najbardziej aktywni, zaangażowani w działalności statutowej członkowie Oddziału Legnickiego SGP spotkali się z naszymi kolegami i koleżankami emerytami i rencistami. W noworocznym spotkaniu uczestniczyli również: Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wiesław Firliciński - Honorowy Prezes Zarządu Oddziału w Legnicy, a zarazem Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego", Stanisław Sirojć - Dyrektor Biura Rady FSNT NOT ZM w L[...]

 Strona 1