Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KUDASIK"

Projekt stanowiska do badań rozkładu nacisków w siedziskach wózków dla osób niepełnosprawnych DOI:10.15199/148.2017.5.1


  Klasyczne rozwiązania wózków dla osób niepełnosprawnych, z siedziskami opartymi na standardowym układzie fotela składającego się z oparcia i siedzenia dolnego, mają wiele ograniczeń. Główne z nich to niekorzystny rozkład nacisków, wysoko położony środek ciężkości (mała stabilność), trudność w przesiadaniu się na krzesło, łóżko i itp. [1 - 5]. Omówione zagadnienia mają istotne znaczenie przy projektowaniu urządzeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo, u których występują zaburzenia czucia. Odpowiedni dobór nacisków na poszczególne części ciała wpływa nie tylko na komfort [6, 7], ale jest równocześnie istotnym elementem profilaktyki przeciwodleżynowej. Opracowany przez autorów nowy system podparcia [8] charakteryzuje się korzystniejszym rozkładem nacisków oraz zmienionym położeniem środka ciężkości w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Opracowano koncepcję siedziska, gdzie zmieniono klasyczny układ podparcia. W proponowanym rozwiązaniu ciało człowieka zostało podparte w miejscu klatki piersiowej, pośladków i podudzia (rys. 1). Relacja pomiędzy komfortem a parametrami użytkowymi została zdefiniowana w [5, 6, 9]. Drgania oraz rozkład nacisków to dwa mechaniczne parametry, ściśle związane z komfortem [6]. W pracy omówiono problem nacisków. W celu wyznaczenia ich wartości można posłużyć się badaniami analitycznymi, numerycznymi lub doświadczalnymi. W artykule skupiono się na badaniach doświad[...]

BADANIA MODELOWE W PROCESIE PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA DO PRODUKCJI ODKUWEK DŹWIGNI UKŁADU STEROWANIA ŚMIGŁOWCA DOI:11.15199/67.2015.10.14


  W artykule przedstawiono badania dźwigni układu sterowania śmigłowca przeprowadzone w oparciu o model wykonany techniką szybkiego prototypowania oraz odkuwki ze stopów magnezu i aluminium. Przedstawiono proces Jetting Systems - wydruku i polimeryzacji żywicy FC720 dla modelu dźwigni oraz opracowano technologię elastooptycznej analizy rozkładu naprężeń z zastosowaniem powłoki optycznie czynnej na powierzchni modelu. Przedstawiono stanowisko badawcze na którym obciążano dźwignię JS układu sterowania śmigłowca siłą pionową w zakresie od 1200 do 3200 N doprowadzając do jej zniszczenia w okolicy sworznia na krótkim ramieniu. Na podstawie warunku podobieństwa modelowego (stosunek modułów Young'a) wyznaczono zakres obciążenia dla odkuwek ze stopów Mg i Al dźwigni. Przeprowadzono badania niszczące odkuwek, które potwierdziły wyznaczoną zależność modelową. Słowa kluczowe: dźwignia układu sterowania śmigłowca, elastooptyka, analiza rozkładu naprężeń, odkuwki ze stopów Mg i Al, model RP. Prof. dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, dr inż. Jacek Bernaczek, dr inż. Tomasz Kudasik — Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszów. e-mail: rsliwa@prz.edu.pl Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 619÷624 620 RP MODELLING IN DESIGNING AND IMPLEMENTATION INTO FORGING PROCESS OF HELICOPTER CONTROL SYSTEM LEVERS PRODUCTION The paper presents a study on the helicopter control system lever conducted based on a physical model obtained by rapid prototyping technique and production of magnesium and aluminium alloys forgings. The process of Jetting Systems - print and polymerization of the FC720 resin for lever model has been shown as support for developing technology using photoelastic stress distribution analysis basing on optically active coatings on the surface of the model. JS model of helicopter control system lever was loaded with vertical force in test stand within the range of 1200 to 3200 N,[...]

 Strona 1