Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY MARSZAŁEK"

Mezoskalowe modele MES kompozytów o zmiennej orientacji warstw wzmocnienia DOI:10.15199/148.2017.7-8.5


  W metodzie elementów skończonych modelowanie kompozytów z uwzględnieniem struktury wewnętrznej może być realizowane z wykorzystaniem modeli mikro- i mezoskalowych [1 - 5]. Modele dyskretne w mikroskali pozwalają rozpatrywać kompozyt na poziomie pojedynczych włókien tkaniny wzmocnienia. Takie podejście umożliwia symulację propagacji mikropęknięć spowodowanych uszkodzeniem włókien i matrycy. W modelach mezoskalowych elementy tkaniny w postaci tasiemek lub przędz modelowane są zwykle elementami bryłowymi. Wymaga to jednak dokładnego przygotowania sparametryzowanego, przestrzennego modelu geometrycznego kompozytu. Zastosowanie elementów bryłowych w budowie modeli mikro- i mezoskalowych prowadzi do modeli obliczeniowych o dużej liczbie stopni swobody, które okazują się nieprzydatne w obliczeniach inżynierskich rzeczywistych konstrukcji kompozytowych. W niniejszej pracy przedstawiono autorskie mezoskalowe modele MES laminatów o różnych orientacjach warstw wzmocnienia oraz ich doświadczalną walidację. Próbki badanych kompozytów Doświadczalne zginanie trzypunktowe zostało zrealizowane dla czterech różnych kompozytów. W tym celu wykonano trzy płyty kompozytowe ze wzmocnieniem w p[...]

 Strona 1