Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN CIĄGŁO"

Analiza stateczności połączeń magnesów nadprzewodzących zawierających kompensatory mieszkowe DOI:10.15199/148.2017.11.4


  Celem artykułu jest przedstawienie problemu utraty stateczności pod wpływem ciśnienia wewnętrznego połączeń rurociągów zawierających kompensatory mieszkowe, na przykładzie połączenia magnesów nadprzewodzących wchodzących w skład akceleratora cząstek elementarnych. Urządzenia pracujące w zmieniających się temperaturach podlegają zjawisku rozszerzalności lub kurczenia się pod wpływem zmieniającej się temperatury. W celu uniknięcia wzrostu naprężeń termomechanicznych, a w konsekwencji uszkodzenia struktury, stosuje się urządzenia kompensujące wpływ temperatury, w przypadku rurociągów są to kompensatory mieszkowe. W przypadku połączeń magnesów nadprzewodzących problem ten komplikuje się ze względu na temperaturę pracy magnesów nadprzewodzących bliską zeru absolutnemu. Chłodzenie akceleratora cząstek elementarnych do temperatury bliskiej absolutnego zera jest przedsięwzięciem kosztownym oraz czasochłonnym, dlatego szczególną uwagę zwraca się na izolację termiczną. Ważnym zadaniem jest ograniczenie strat energii; oprócz zaawansowanej termoizolacji utrzymuje się wysoką próżnię w akceleratorze oraz ogranicza się liczbę podpór magnesów nadprzewodzących, tzw. zimnych stóp. W akceleratorze LHC w CERN kilkudzięsięciotonowe magnesy nadprzewodzące są podparte na trzech zimnych stopach [1, 2]. Zimne stopy są zbudowane z materiałów kompozytowych o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Ko[...]

 Strona 1