Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR MIECHOWICZ"

Projekt stanowiska do badań rozkładu nacisków w siedziskach wózków dla osób niepełnosprawnych DOI:10.15199/148.2017.5.1


  Klasyczne rozwiązania wózków dla osób niepełnosprawnych, z siedziskami opartymi na standardowym układzie fotela składającego się z oparcia i siedzenia dolnego, mają wiele ograniczeń. Główne z nich to niekorzystny rozkład nacisków, wysoko położony środek ciężkości (mała stabilność), trudność w przesiadaniu się na krzesło, łóżko i itp. [1 - 5]. Omówione zagadnienia mają istotne znaczenie przy projektowaniu urządzeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo, u których występują zaburzenia czucia. Odpowiedni dobór nacisków na poszczególne części ciała wpływa nie tylko na komfort [6, 7], ale jest równocześnie istotnym elementem profilaktyki przeciwodleżynowej. Opracowany przez autorów nowy system podparcia [8] charakteryzuje się korzystniejszym rozkładem nacisków oraz zmienionym położeniem środka ciężkości w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Opracowano koncepcję siedziska, gdzie zmieniono klasyczny układ podparcia. W proponowanym rozwiązaniu ciało człowieka zostało podparte w miejscu klatki piersiowej, pośladków i podudzia (rys. 1). Relacja pomiędzy komfortem a parametrami użytkowymi została zdefiniowana w [5, 6, 9]. Drgania oraz rozkład nacisków to dwa mechaniczne parametry, ściśle związane z komfortem [6]. W pracy omówiono problem nacisków. W celu wyznaczenia ich wartości można posłużyć się badaniami analitycznymi, numerycznymi lub doświadczalnymi. W artykule skupiono się na badaniach doświad[...]

 Strona 1