Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN MIROSŁAW"

System aktywnego bezpieczeństwa chroniący przed kolizjami na placu budowy DOI:10.15199/148.2017.7-8.8


  Budownictwo jest gałęzią gospodarki, która od wielu lat wraz z rolnictwem przoduje w liczbie śmiertelnych wypadków przy pracy. Według danych Eurostatu [1] za 2012 r., aż 22% wszystkich wypadków śmiertelnych podczas pracy wydarzyło się właśnie w branży budowlanej. Udział wypadków nieśmiertelnych wynosił zaś 13% i tu budownictwo również utrzymuje się w czołówce statystyk, zajmując drugie miejsce po przetwórstwie. Coraz więcej wypadków zdarza się z udziałem maszyn roboczych. Praca operatora maszyn budowlanych jest odpowiedzialna i trudna ze względu na zmienność i nieprzewidywalność warunków oraz zagrożeń ze wszystkich stron, również z góry. Place budów są coraz bardziej "zagęszczone", zwłaszcza na terenie miast, gdzie szybko powstają budynki na małej przestrzeni, pomiędzy istniejącymi i w miarę normalnie funkcjonującymi obiektami. W takich warunkach trudno jest zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, np. dotyczące minimalnej odległości pomiędzy pracującymi maszynami lub odległości osób od strefy roboczej maszyny. Podczas pracy operatorowi trudno jest jednocześnie koncentrować się na ruchach osprzętu maszyny i na zmieniającym się otoczeniu. Powoduje to spowolnienie jego pracy, obniżenie wydajności i szybsze zmęczenie, a w konsekwencji zwiększa ryzyko wypadków. Od wielu lat praca operatorów wspomagana jest przez systemy sensoryczne - interfejsy operatora. Maszyny wyposażane są w różnego rodzaju sensory i kamery obrazujące położenie innych obiektów wokół maszyny. Jednak wciąż decyzje podejmuje operator. Okazuje się, że nadmiar informacji może powodować szybsze zmęczenie i opóźnienie reakcji lub wręcz błędy operatora. Śledząc rozwój aktywnego bezpieczeństwa pojazdów, można założyć, że podobne systemy powinny sprawdzić się w maszynach roboczych, chociaż poziom złożoności problemów jest znacznie większy. Jednak postęp techniki sensorycznej, komunikacji pomiędzy maszynami, tzw. "Internet of things", zachęca do podjęcia badań w[...]

 Strona 1