Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna MAJCHER"

Kilka słów o bazie danych obiektów topograficznych, czyli BDOT10k oczami użytkowników DOI:


  Do napisania niniejszego artykułu skłoniło nas kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i udostępnianiu BDOT10k, a przede wszystkim opinie i wnioski kierowane do nas przez klientów, użytkowników bazy. Jest ku temu również okazja symboliczna, bowiem w tym roku mija równe pięć lat, odkąd Województwo Śląskie jako pierwsze w Polsce przeprowadziło zamówienie publiczne na opracowanie BDOT10k dla obszaru ośmiu powiatów oraz wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 dla pierwszych 16 arkuszy map zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. W 2013 r. pierwsze opracowanie BDOT10k trafiło do wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostało udostępnione pierwszym użytkownikom. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć Państwu nasze doświadczenia oraz przedstawić problemy, zapytania i opinie użytkowników, a także wnioski, jakie nasuwają się na ich podstawie. Przekrój użytkowników BDOT10k jest bardzo szeroki. W ilości pozyskanych zbiorów danych BDOT10k w województwie śląskim przodują instytucje publiczne i urzędy administracji samorządowej: starostwa powiatowe, urzędy miast, urzędy gmin, zarządy dróg, inspektoraty ochrony środowiska, jednostki Urzędu Marszałkowskiego czy Główny Urząd Statystyczny. Kolejna grupa aktywnych odbiorców i użytkowników bazy to wyższe uczelnie i to zarówno techniczne, jak i uniwersytety, a także wyższa szkoła wojskowa. Wśród pozyskujących zbiory danych BDOT10k są także instytuty naukowe oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo: komendy policji, komendy państwowej straży pożarnej oraz stacje pogotowia ratunkowego. Liczną grupę odbiorców stanowią również firmy komercyjne, w tym wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. Szeroki profil odbiorców świadczy o tym, że baza BDOT10k znajduje zasto[...]

 Strona 1