Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAMELA MIŚKIEWICZ"

Wpływ konstrukcji elementów grzejnych na izolacyjność cieplną wkładów tekstylnych do obuwia ochronnego DOI:10.15199/60.2017.10.1


  Zimne środowisko występuje wówczas, gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 10 °C [16]. Środowisko zimne może prowadzić do wychłodzenia całego ciała, a następnie do hipotermii lub też odczucia miejscowego zimna np. stóp, które może powodować odmrożenia skóry. Zachowanie ciepła w organizmie człowieka następuje w wyniku redukcji ilości ciepła przenoszonego od wnętrza ciała do kończyn. W konsekwencji wnętrze kończyn oraz ich powierzchnia ulegają ochłodzeniu [15]. W zależności od miejsca zatrudnienia rozróżniamy dwa rodzaje oddziaływania zimnego środowiska. Pierwszy z nich dotyczy wykonywania pracy na otwartej przestrzeni np. w leśnictwie, budownictwie, łowiectwie oraz rolnictwie. Drugi związany jest z pracą w sztucznym środowisku zimnym, które może występować np. w pomieszczeniach, wedle wymogów związanych z określonym produktem lub procesem. Do drugiego rodzaju oddziaływania zimnego środowiska zaliczamy pracę w przemyśle przetwórczym np. w chłodni czy mroźni [13]. Obniżona temperatura ciała człowieka powoduje obniżenie wydajności jego pracy, a także prowadzi do większej ilości wypadków przy pracy. Zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania niskiej temperatury na pracowników związane jest ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej [7]. Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Bergquist i Abeysekera przez lata znacząco wzrosło zapotrzebowanie na obuwie ochronne przeznaczone do użytkowania w środowisku zimnym [11]. Na ogół odczucie zimna związane jest z konkretnymi częściami stopy, jak pięta lub palce, dlatego wymienione fragmenty stopy powinny być chronione w sposób szczególny [3]. Zapewnienie optymalnej temperatury stóp podczas wykonywanej pracy w mikroklimacie zimnym jest rezultatem zachowania równowagi występującej pomiędzy ciepłem dostarczonym poprzez krążącą krew, a stratami ciepła. Dla zagwarantowania pracownikowi komfortu istotne znaczenie mają przede wszystkim właściwości izolacyjne obuwia oraz skarpet [3, [...]

Wpływ personalizacji odzieży na komfort cieplny użytkownika. Wpływ stopnia dopasowania na izolacyjność cieplną odzieży DOI:10.15199/60.2017.11.1


  Definicja personalizacji może być rozumiana jako proces nadawania czemuś charakteru osobistego. Personalizacja odzieży jest terminem trudnym do zdefiniowania ze względu na charakteryzujące ją indywidualne wymiary sylwetki użytkownika, jego osobiste preferencje oraz subiektywne odczucia towarzyszące podczas użytkowania wyrobu odzieżowego. Personalizacja może być postrzegana jako zapewnienie użytkownikowi przede wszystkim komfortu cieplnego, doprecyzowanego także poprzez cechy estetyczne, tj. wzór, kolor, styl ubioru zgodny z tendencjami mody, a także określenie indywidualnego dopasowania wyrobu do użytkownika, które związane jest z izolacyjnością cieplną oraz zapewnieniem optymalnych właściwości termofizycznych. W pierwszej części artykułu podjęto próbę analizy wpływu stopnia dopasowania odzieży na wartość izolacyjności cieplnej, która oddziałuje na komfort cieplny użytkownika. W obecnych czasach na rynku tekstylno-odzieżowym obserwujemy coraz szerszy i zróżnicowany asortyment innowacyjnych wyrobów, w tym odzieży termoaktywnej. Dynamiczny rozwój nastąpił przede wszystkim w dziewiarstwie. Rozwój przędz, nowych oraz zmodyfikowanych włókien, a także materiałów tekstylnych pozwolił na poszerzenie możliwości zapewnienia użytkownikowi komfortu fizjologicznego. W dzisiejszych czasach odzież nie stanowi już tylko warstwy między ciałem człowieka a otoczeniem, lecz spełnia także nowe, dodatkowe funkcje, jak np. odprowadza nadmiar potu i pary wodnej do otoczenia, chroni przed utratą ciepła, zapewnia swobodę ruchów, nie powodując podrażnień i ran skóry, tym samym zwiększając komfort użytkowania oraz może niwelować zapach potu. W ostatnich latach bardzo modne stało się uprawianie sportu, dbałość o aktywność fizyczną oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Rynek ubrań sportowych proponuje klientowi różnorodną gamę produktów do przebywania na świeżym powietrzu w sposób aktywny. Ze względu na wymagania klientów rynek ten ciągle się rozwija, [...]

 Strona 1