Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW CHMIELIŃSKI"

Wspomagane komputerowo bezpieczeństwo operacji przemieszczania ładunków ciężkich i wielkowymiarowych DOI:10.15199/148.2017.9.10


  Przemieszczanie ładunków o parametrach przekraczających możliwości tradycyjnych środków transportu nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego i związane jest z dynamicznym rozwojem różnych gałęzi przemysłu. Drogą morską przewożone są największe z nich, a szczególnym wyzwaniem w tym zakresie jest wprowadzenie takiego ładunku na pokład statku lub barki [1]. Poziom specjalizacji środków transportu wykorzystywanych przy przewozach ładunków ciężkich i wielkogabarytowych jest tak wysoki, iż spotyka się środki transportu przeznaczone do niemalże jednorazowych przewozów tylko jednego rodzaju urządzeń przemysłowych. Ostatnio występują jednakże dążenia do maksymalnej uniwersalizacji środków transportu do przewozu ładunków ponadnormatywnych, szczególnie przy przewozach drogowych. Systemy oparte na naczepach i przyczepach modułowych pozwalają na niemal dowolną konfigurację części składowych systemu w zależności od wymiarów przewożonego ładunku [2]. Niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym wysoki poziom bezpieczeństwa przewozów ładunków ciężkich i wielkowymiarowych jest skoordynowana praca wykwalifikowanej kadry, dobra, niczym niezakłócona komunikacja o stanie ładunku w danej chwili Techniczne aspekty transportu ponadnormatywnego Ładunkami ponadnormatywnymi (wielkowymiarowymi) nazywa się te, których przemieszczanie wymaga użycia specjalnych środków transportu i urządzeń. W praktyce spotkać można także inne nazwy tego rodzaju ładunków: nienormatywne, ponadnormatywne, ciężkie czy ponadwymiarowe. Przykładami mogą być elementy budowli lądowych i morskich, takich jak: platformy wiertnicze, elementy tunelów i mostów, rurociągów, maszty energet[...]

 Strona 1