Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF NALEPA"

Analiza koncepcyjna dwuwirnikowej turbiny wiatrowej z osią pionową typu H-Darrieus DOI:10.15199/148.2017.6.3


  Zasada działania silnika wiatrowego typu H-Darrieus polega na wytworzeniu siły nośnej powstającej na profilu łopaty wirnika. Mechanizm, dzięki któremu powstaje siła nośna, opisuje równanie ciągłości strugi, to znaczy, że ilość powietrza napływającego na krawędź natarcia łopaty wirnika jest równa ilości powietrza spływającego z krawędzi spływu. Dla profilu aerodynamicznego o przekroju wklęsło-wypukłym (rys. 1) górna powierzchnia płata ma większą długość krzywizny niż dolna i dzięki takiemu efektowi struga czynnika roboczego ma większą drogę do przebycia w przypadku jednej powierzchni, w tym samym czasie, przez co jej prędkość musi być większa. Zgodnie z równaniem Bernoulliego, przy wzroście prędkości strugi spada jej ciśnienie, przez co na "wypukłej" powierzchni płata wytwarza się podciśnienie, co jest główną przyczyną powstania siły nośnej. W przypadku symetrycznego profilu siła nośna powstanie pod warunkiem, że łopaty wirnika ustawione będą pod dodatnim kątem natarcia względem strugi, to znaczy takim kątem, w którym struga będzie miała do pokonania mniejszą drogę po jednej z powierzchni płata. Głównym problemem, jaki jest napotykany w przypadku turbin o pionowej osi obrotu, jest brak momentu startowego turbiny. Problem ten rozwiązuje się zazwyczaj przez chwilowe przesterowanie generatora i wykorzystanie go jako silnika elektrycznego. Moment rozruchu może być jednak zmniejszony dzięki m[...]

Analiza koncepcyjna dostosowania pojazdu testowego do napędu z zasilaniem hybrydowym DOI:10.15199/148.2017.6.5


  Ochrona środowiska jest obecnie jednym z najistotniejszych zagadnień współczesnego świata. Coraz częściej zmagamy się ze smogiem, który negatywnie wpływa na organizm człowieka. Jedną z przyczyn smogu jest nadmierna emisja spalin wytwarzanych przez pojazdy samochodowe. Kolejnym problemem ekologicznym są zmniejszające się zasoby nieodnawialnych źródeł energii, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny. Dlatego też świat nauki szuka rozwiązań tych zagadnień. Jednym ze sposobów jest zastosowanie napędu hybrydowego w pojazdach [1]. Samochodem o napędzie hybrydowym nazywa się pojazd, który pobiera energię z dwóch lub więcej źródeł. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Mogą one współpracować ze sobą jednocześnie lub pracować przemiennie w zależności od zapotrzebowania. Pojazdy hybrydowe mają wiele zalet, które służą ochronie środowiska. Między innymi zmniejszają zapotrzebowanie na paliwa płynne, takie jak benzyna czy olej napędowy, które stają się coraz droższe, a surowce do ich produkowania stopniowo się wyczerpują. Kolejną istotną zaletą jest to, że samochody o napędzie hybrydowym wytwarzają mniej szkodliwych dla środowiska spalin w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami, których jedynym napędem jest silnik spalinowy. W ostatnim okresie, producenci pojazdów proponują coraz więcej rozw[...]

Optymalizacja kształtu łopat turbiny wiatrowej z wykorzystaniem programów CAD/CAM/CAE i druku 3D DOI:10.15199/148.2017.6.13


  Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, których zasada działania opiera się na powstawaniu siły nośnej na powierzchni ich łopat, cechują trudności związane z wyznaczeniem wynikowego momentu obrotowego zredukowanego do wału. Z zastosowaniem metody symulacji komputerowej CFD w procesie projektowania turbiny możliwe jest określenie siły nośnej, jaka generowana jest przez przepływające powietrze na jej łopatach [1 - 2]. Jednak w celu weryfikacji modelu obliczeniowego przez porównanie z obiektem rzeczywistym przy zróżnicowanych konstrukcjach badanych turbin wiatrowych istnieje potrzeba stworzenia technologii, która pozwoliłaby na szybkie odwzorowanie geometrii analizowanych łopat turbin wiatrowych. Wytworzone modele turbin wiatrowych umieszczane są w stanowisku badawczym z tunelem aerodynamicznym, gdzie istnieje możliwość rejestracji i zapisu prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego. Wykonanie modeli łopat turbin wiatrowych realizowane jest przy wykorzystaniu tec[...]

 Strona 1