Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW ŁAZARZ"

Modelowanie zjawisk dynamicznych zachodzących w układach napędowych z przekładnią zębatą DOI:10.15199/148.2017.10.2


  Przekładnie zębate służą do zmiany prędkości obrotowej i momentu obrotowego, a przez to znajdują powszechne zastosowanie w układach napędowych. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne w wielu dziedzinach, takich jak: napędy lotnicze, układy napędowe statków i pojazdów lądowych oraz napędy kluczowych maszyn w procesach technologicznych, skłaniają konstruktorów do takiego projektowania przekładni zębatych, aby wartość stosunku mocy przenoszonej przez koła zębate do ich masy była jak największa. Z drugiej strony za cel stawia się redukcję nominalnego obciążenia zębów przez zwiększenie prędkości obrotowych kół. Efektem tych działań może być wystąpienie stanów rezonansowych, powodujących znaczne zwiększenie obciążenia dynamicznego kół. Kolejnym istotnym kryterium uwzględnianym na etapie projektowania przekładni jest dążenie do minimalizacji emitowanego przez nią hałasu oraz wydłużanie jej żywotności [1, 2]. Spełnienie licznych, często przeciwstawnych, kryteriów wymaga przeprowadzenia optymalizacji doboru parametrów przekładni zębatej oraz układu napędowego już na etapie projektowania. Efektywnymi narzędziami wspomagającymi proces projektowania i optymalizacji konstrukcji przekładni zębatych są modele dynamiczne. Pozwalają one uzyskać wyniki zgodne z rezultatami pomiarów i obserwacji. W pracach dotyczących optymalizacji konstrukcji przekładni zębatych z użyciem metod numerycznych, prowadzonych w celu określenia wytycznych pozwalających na minimalizację towarzyszących ich pracy zjawisk dynamicznych oraz spełnienie wszystkich stawianych przed nimi kryteriów, można wyróżnić dwa główne kierunki. Pierwszy kierunek stanowią prace nad modelami dynamicznymi przekładni zębatych i układów napędowych, za pomocą których możliwe jest określenie wpływu wybranych czynników na zjawiska dynamiczne, jakich często nie można w takim zakresie wyznaczyć doświadczalnie. Drugi kierunek to badania mające na celu określenie wpływu ukształtowania korpusu[...]

 Strona 1