Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA NIEDŹWIEDZKA"

Metody badań eksperymentalnych zjawiska kawitacji DOI:10.15199/148.2017.9.9


  Kawitacja jest zjawiskiem polegającym na przejściu płynu ze stanu ciekłego w stan parowy w obszarach, w których ciśnienie statyczne płynu spada poniżej ciśnienia nasycenia w danej temperaturze. Pojawiające się w płynie pęcherzyki jako pierwszy opisywał w swoim doświadczeniu Reynolds w 1894 r. [1], jednak właściwa nazwa zjawiska została użyta po raz pierwszy dopiero rok później [2]. Początkowo obserwacje kawitacji ograniczały się jedynie do metody wzrokowej. Z upływem czasu informacje wynikające z obserwacji wizualnej przestały być wystarczające. Rozpoczęto poszukiwania metod dostarczających dane o parametrach fizycznych płynu, wymiarach i intensywności chmury kawitacyjnej, jak również o zmianach wielkości mierzonych w czasie. Metody eksperymentalne dzielą się na dwie główne grupy: metod bezinwazyjnych oraz inwazyjnych (rys. 1). Przy stosowaniu metod bezinwazyjnych nie dochodzi do ingerencji w badany układ, inaczej niż w przypadku metod inwazyjnych, gdzie taka ingerencja zachodzi. W kontekście badań zjawiska kawitacji, metody bezinwazyjne stanowczo przeważają nad metodami inwazyjnymi. W bezinwazyjnych badaniach eksperymentalnych wykorzystywana jest przede wszystkim anemometria obrazowa (Particle Image Velocimetry - PIV) i anemometria laserowa (Laser Doppler Anemometry - LDA), jak też kamera do szybkich zdjęć, zobrazowanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie oraz systemy optoelektroniczne. Z ingerencją w badany układ wiąże się tzw. próba optyczna. Celem artykułu jest przedstawienie informacji o dostępnych metodach badań eksperymentalnych, porównanie ich ze sobą i wskazanie obszarów zastosowań. Kamera do szybkich zdjęć Kamera do szybkich zdjęć jest obecnie sprzętem najczęściej stosowanym do badań [...]

 Strona 1