Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN KOZIK"

Animacja ruchu łańcucha rolkowego w środowisku Autodesk Inventor DOI:10.15199/148.2017.10.3


  W programie Inventor wiązania zespołów oraz parametry używane są jako dane wejściowe animacji, co pozwala na symulację takiego ruchu mechanicznego, jaki jest przewidziany dla projektowanego zespołu. W przypadku łańcucha rolkowego symulacja ruchu wykorzystująca sterowanie parametrami wymaga wprowadzenia dwóch szkieletów pomocniczych. Wykorzystując moduł iLogic, dodatkowo można powiązać umieszczone szkielety z kreatorem Design Accelerator [1], w wyniku czego modelowane złożenie zostanie sparametryzowane, a sterowanie animacją będzie odbywać się przy wykorzystaniu jednego parametru. Przygotowanie szkieletów pomocniczych Przygotowanie szkieletów, uwzględniając połączenie z kreatorem łańcucha rolkowego, wymaga wprowadzenia nastę[...]

Wybrane problemy występujące podczas prototypowania przekładni zębatych metodą MEM DOI:10.15199/148.2017.11.2


  Systemy CAD przy jednoczesnym wykorzystaniu metod Rapid Prototyping stają się coraz bardziej istotne podczas konstruowania maszyn, w tym kół zębatych. Co więcej, przez możliwość zastosowania tworzyw sztucznych o większej wytrzymałości, obszar stosowania kół wytworzonych takimi metodami rozszerza się. Najważniejsze zalety kół zębatych, wykonanych przy użyciu technik szybkiego prototypowania, to nieduża masa, relatywnie duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję i wiele substancji chemicznych, a także mała ścieralność powierzchni roboczych. Te właściwości w niektórych przypadkach pozwalają na zastąpienie konwencjonalnych, metalowych kół zębatych kołami polimerowymi. Połączenie technik RP oraz systemów CAD umożliwia wykonanie prototypów w znacznie krótszym czasie, a także przeprowadzenie wstępnych badań kół zębatych [1 - 3]. Obliczenia przekładni zębatej Pierwszym krokiem, niezbędnym w celu wykonania prototypu przekładni zębatej, było przeprowadzenie podstawowych obliczeń wytrzymałościowych. Rozpatrywana przekładnia planetarna (rys. 1) wykonana z kopolimeru ABS o zadanych parametrach (tab.), wymagała przede wszystkim obliczeń poszczególnych kół zębatych, a także wielkości decydujących o właściwym zazębieniu tych kół. Trzeba wspomnieć o kilku zasadach, jakich należy przestrzegać na etapie obliczeniowym przekładni, aby uniknąć późniejszych problemów przy wykonywaniu projektu. Są to, m.in.: - Wielkość modułu - przy małych wartościach zęby będą drobne i może wystąpić ich deformacja. - Średnica dyszy urządzenia, jakie będzie wyk[...]

Wykorzystanie szybkiego prototypowania do wykonania kół zębatych na przykładzie metody MEM DOI:10.15199/148.2016.3.1


  W artykule przedstawiono wykorzystanie metod szybkiego prototypowania, do wykonania kół zębatych na przykładzie metody MEM (Melted and Extruded Manufacturing). Polega ona na budowaniu modelu z półpłynnego materiału termoplastycznego przetłaczanego przez rozgrzaną dyszę głowicy. Technologia MEM pozwala na szybkie, dokładne i przede wszystkim tanie tworzenie modeli fizycznych wykorzystujących modele 3D-CAD. Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, etapy tworzenia modelu, koła zębate.Rozwój współczesnej techniki coraz częściej opiera się na zastosowaniu metod szybkiego prototypowania RP (Rapid Prototyping), które wykorzystuje się niemal w każdej dziedzinie techniki [1, 2]. W konstrukcji maszyn, przy prototypowaniu kół zębatych, coraz większe znaczenie mają techniki RP połączone z systemami CAD. Dodatkowo, wprowadzanie tworzyw sztucznych o lepszych parametrach wytrzymałościowych rozszerza zakres stosowalności wykonanych z nich przekładni zębatych. Wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna, odporność na korozję, wysoka odporność na ścieranie, a przede wszystkim niewielki ciężar to główne zalety kół zębatych wykonanych z tworzyw sztucznych. Cechy te pozwalają, w niektórych urządzeniach, z powodzeniem zastępować koła metalowe. Dzięki zastosowaniu nowych technik RP, wspomaganych systemami CAD możliwe jes[...]

 Strona 1