Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ PIETKIEWICZ"

Główne parametry eksploatacyjne wpływające na jakość wydruku w technologii FDM DOI:10.15199/148.2017.6.12


  Druk 3D to coraz bardziej powszechna metoda wytwarzania elementów w produkcji małoseryjnej i prototypowaniu. Jednak zastosowanie tej technologii jest o wiele szersze i dotyczy następujących dziedzin: medycyna, budownictwo, modelarstwo, przemysł motoryzacyjny, moda, produkcja nietypowych narzędzi i wiele innych [1]. Najbardziej rozpowszechniona technologia to FDM (z ang. Fused Dimension Modeling). Na rys. 1 przedstawiono zasadę działania drukarek pracujących w technologii FDM. Technologia FDM polega na budowaniu modelu przez nanoszenie roztopionego tworzywa sztucznego, warstwa po warstwie i spajaniu ze sobą wcześniej naniesionych warstw. Tworzywo sztuczne najczęściej w formie drutu nawiniętego na szpulę, pobierane jest do głowicy, gdzie jest rozgrzewane do temperatury topnienia i jest tłoczone przez dyszę [2]. Na rynku dostępnych jest wiele drukarek wykorzystujących technologię FDM, jednak wszystkie te urządzenia oferują wydruki różnej jakości, przy czym chodzi zarówno o efekt wizualny, jak i parametry wytrzymałościowe. Istnieje kilka metod porównywania i weryfikacji jakości wydruków 3D, m.in. [2]:- ocena wizualna powierzchni wydrukowanego modelu, - pomiar wymiarów kontrolnych modelu suwmiarką, mikrometrem i średnicówką, - ocena drukowanych modeli kalibracyjnych, - badania wytrzymałościowe modeli. Metody weryfikacyjne często stosuje się w odniesieniu do modeli kalibracyjnych. Na rys. 2 przedstawiono przykładowy model kalibracyjny. Parametry eksploatacyjne wpływające na jakość wydruku w technologii FD[...]

Analiza koncepcyjna dwuwirnikowej turbiny wiatrowej z osią pionową typu H-Darrieus DOI:10.15199/148.2017.6.3


  Zasada działania silnika wiatrowego typu H-Darrieus polega na wytworzeniu siły nośnej powstającej na profilu łopaty wirnika. Mechanizm, dzięki któremu powstaje siła nośna, opisuje równanie ciągłości strugi, to znaczy, że ilość powietrza napływającego na krawędź natarcia łopaty wirnika jest równa ilości powietrza spływającego z krawędzi spływu. Dla profilu aerodynamicznego o przekroju wklęsło-wypukłym (rys. 1) górna powierzchnia płata ma większą długość krzywizny niż dolna i dzięki takiemu efektowi struga czynnika roboczego ma większą drogę do przebycia w przypadku jednej powierzchni, w tym samym czasie, przez co jej prędkość musi być większa. Zgodnie z równaniem Bernoulliego, przy wzroście prędkości strugi spada jej ciśnienie, przez co na "wypukłej" powierzchni płata wytwarza się podciśnienie, co jest główną przyczyną powstania siły nośnej. W przypadku symetrycznego profilu siła nośna powstanie pod warunkiem, że łopaty wirnika ustawione będą pod dodatnim kątem natarcia względem strugi, to znaczy takim kątem, w którym struga będzie miała do pokonania mniejszą drogę po jednej z powierzchni płata. Głównym problemem, jaki jest napotykany w przypadku turbin o pionowej osi obrotu, jest brak momentu startowego turbiny. Problem ten rozwiązuje się zazwyczaj przez chwilowe przesterowanie generatora i wykorzystanie go jako silnika elektrycznego. Moment rozruchu może być jednak zmniejszony dzięki m[...]

Optymalizacja kształtu łopat turbiny wiatrowej z wykorzystaniem programów CAD/CAM/CAE i druku 3D DOI:10.15199/148.2017.6.13


  Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, których zasada działania opiera się na powstawaniu siły nośnej na powierzchni ich łopat, cechują trudności związane z wyznaczeniem wynikowego momentu obrotowego zredukowanego do wału. Z zastosowaniem metody symulacji komputerowej CFD w procesie projektowania turbiny możliwe jest określenie siły nośnej, jaka generowana jest przez przepływające powietrze na jej łopatach [1 - 2]. Jednak w celu weryfikacji modelu obliczeniowego przez porównanie z obiektem rzeczywistym przy zróżnicowanych konstrukcjach badanych turbin wiatrowych istnieje potrzeba stworzenia technologii, która pozwoliłaby na szybkie odwzorowanie geometrii analizowanych łopat turbin wiatrowych. Wytworzone modele turbin wiatrowych umieszczane są w stanowisku badawczym z tunelem aerodynamicznym, gdzie istnieje możliwość rejestracji i zapisu prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego. Wykonanie modeli łopat turbin wiatrowych realizowane jest przy wykorzystaniu tec[...]

 Strona 1