Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIKA GRYGIER"

Wpływ modyfikacji technologii wytwarzania drutów kordowych na ich właściwości mechaniczne i technologiczne DOI:10.15199/148.2017.11.10


  W ostatnich latach obserwuje się na świecie niesłabnące zapotrzebowanie na szybkie i niezawodne środki transportu, odznaczające się dodatkowo dużą ładownością. Ogumienie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych, górniczych czy specjalistycznego sprzętu budowlanego nie może być już dłużej zbrojone materiałami o niskiej wytrzymałości, jak przędza, wiskoza lub nylon. Do wzmocnienia zarówno opon, gąsienic, taśm transportowych, jak i węży ciśnieniowych stosuje się obecnie wysoko wytrzymałe druty kordowe wykonane z niestopowej stali perlitycznej. Stale perlityczne, zawierające od około 0,70 do 0,95% C, należą do grupy stali niestopowych klasy jakościowej przeznaczonej do ciągnienia lub walcowania na zimno [1, 2]. Odpowiednio dobrany skład chemiczny sprawia, że w stanie wyżarzonym stale te wykazują najwyższe właściwości wytrzymałościowe w stosunku do pozostałych stali niestopowych [3, 4]. Kord jest konstrukcją złożoną ze splotek utworzonych przez kilka splecionych ze sobą pojedynczych drutów. Kord może stanowić również sama splotka wykonana z kilku drutów [5]. Pojedyncze druty kordowe mają średnicę od 0,15 do 0,38 mm i produkowane są jako druty mosiądzowane lub pokrywane cynkiem. Stalowy kord produkowany jest obecnie w wielu krajach. Do najpopularniejszych producentów należą: amerykańska firma Amercord, japońska fabryka Kokoto, włoska Pirelli oraz belgijska Bekaert [5, 6]. Światowi producenci drutów ze stali perlitycznej, żeby nie ujawniać tajemnicy produkcji, nie podają szczegółów dotyczących procesu technologicznego wytwarzania drutów kordowych. Wiadomo jednak, że zabiegiem poprzedzającym obróbkę plastyczną drutów jest patentowanie, proces umożliwiający uzyskanie struktury perlitu z wydzieleniami ferrytu i cementytu w postaci bardzo drobnych płytek, nawet o wielkości 5 - 20 nm [5]. Zgodnie z amerykańskim patentem nr 4759806 [5, 7], opisującym szczegółowo proces technologiczny wytwarzania dru[...]

Badania odporności korozyjnej stali AISI 316L w N-metylo-2-pirolidonie (NMP)

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję stali AISI 316L po 12 i 24-godzinnej ekspozycji w N-metylo-2-pirolidonie w podwyższonej temperaturze. Na podstawie przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stwierdzono, że potencjały korozyjne uzyskane dla wszystkich badanych próbek przyjmowały wartości ujemne. Po 12 i 24 godzinach ekspozycji próbek w badanym rozpuszczalniku, uzyskan[...]

 Strona 1