Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA CHUDZIK"

Wykorzystanie MES w pracach inżynierskich DOI:10.15199/148.2017.6.2


  Dynamiczny rozwój informatyki i technik komputerowych sprawił, że analiza MES stała się powszechnie stosowanym narzędziem w wielu dziedzinach nauki i techniki. Do analizy matematycznej zagadnień inżynierskich przyjmowano wiele uproszczeń. Zastosowanie do obliczeń MES pozwoliło wprowadzić parametry, których w obliczeniach analitycznych do tej pory nie uwzględniono. Obliczenia analityczne łożysk tocznych nie uwzględniały wielu parametrów, m.in.: - luzu promieniowego w łożyskach, - kształtu tworzących elementów tocznych, - parametrów geometrycznych łożyska, - nierównoległości osi pierścienia łożyska, - obciążenia osiowego, - wpływu niewspółosiowości pierścieni łożyska na jego trwałość zmęczeniową. Łożyska toczne są integralnym elementem w projektowaniu maszyn i urządzeń, gdzie wymagane jest stałe położenie osi obrotu. Elementy wirujące maszyn osadzone są na wałach lub osiach, a te osadzone są w łożyskach. Dzięki zastosowaniu łożysk tocznych, konstruktor uzyskuje bardzo małe opory w czasie pracy urządzenia, m.in. podczas rozruchu. Ponadto konstruktor uzyskuje dużo korzystnych parametrów przy zmiennych prędkościach obrotowych wału, przy częstym uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyn (np. zbyt szybko ulegają zużyciu łożyska ślizgowe), gdy wymagana jest duża niezawodność pracy i duża trwałość łożyska, gdy ze wz[...]

 Strona 1