Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA BLICHARSKA"

Właściwości użytkowe ekologicznych olejów formowych z oleju rzepakowego i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) wprowadzonych do oleju rzepakowego na właściwości użytkowe, w szczególności reologiczne i antyadhezyjne kompozycji stosowanych jako oleje formowe. Oznaczono lepkość kinematyczną, kąt zwilżania na płytce stalowej i temperaturę krzepnięcia tych kompozycji olejowych, a także zidentyfikowano ich wpływ na stan powierzchni formy i betonu oraz zbadano wytrzymałość na ściskanie kształtek betonowych wytworzonych w formach pokrytych badanymi olejami formowymi. Stwierdzono, że wprowadzenie FAME do oleju rzepakowego w ilości 50% (m/m) lub większej wpływa korzystnie na właściwości użytkowe oleju formowego, a przede wszystkim na ich lepkość oraz zwilżalność powierzchni formy. Duży udział FAME w oleju rzepakowym poprawia[...]

 Strona 1