Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Roszczypała"

Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe w Opatowie


  "Witam serdecznie Państwa na Ziemi Opatowskiej u podnóża Gór Świętokrzyskich, w cieniu romańskiej kolegiaty, w mieście na prawie ustanowionym przez Leszka Czarnego w miejscu usadowienia Muzeum Geodezji i Kartografii" - tymi słowami Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych Mirosław Roszczypała rozpoczął spotkanie Noworoczno - Opłatkowe w 2013 roku. Zaproszonych gości powitał Mirosław Roszczypała, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOCENTRUM" oraz Małgorzata Grządziel - Sekretarz Stowarzyszenia. To już ósme, tradycyjne spotkanie w Opatowie, w magicznym i wyjątkowym dla Polaków okresie Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w miejscu szczególnym dla geodetów z racji usadowienia tu Muzeum Geodezji i Kartografii. Współorganizatorami uroczystości jest Starosta Opatowski oraz Prezes Stowarzyszenia "GEOCENTRUM".W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, związanych bezpośrednio ze służbą geodezyjną i kartograficzną, przedstawicieli stowarzyszeń, przedstawicieli Uczelni Wyższych: Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu im Jana Pawła II w Lublinie, przedstawicieli władz administracyjnych szczebla centralnego, w[...]

Jubileuszowe spotkanie Opłatkowo - Noworoczne w Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie DOI:


  Panie Marszałku Jego Magnificencjo Rektorze, Czcigodni Księża, Szanowni Dziekani , Burmistrzowie, Wójtowie Szanowni Państwo."Witam serdecznie Państwa na Ziemi Opatowskiej, u podnóża Gór Świętokrzyskich, w mieście na prawie ustanowionym przez Leszka Czarnego w 1282 roku, w cieniu romańskiej kolegiaty, w miejscu szczególnym dla geodetów i kartografów, w miejscu usadowienia Muzeum Geodezji i Kartografii. Minął czas. Zawód geodety wszedł w fazę informatycznej rewolucji technologicznej. Zmieniony został warsztat zawodowy geodety i kartografa. Zaistniały nowe wyzwania, ale i refleksje. Tak posadowione Muzeum Geodezji i Kartografii - owiane tchnieniem historii - ukazuje nam mocną więź naszej wspólnoty zawodowej z kulturą Narodu." Tymi słowami, jak co roku, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych Mirosław Roszczypała rozpoczął tradycyjne , jubileuszowe spotkanie Noworoczno - Opłatkowe w 2015 roku w Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie. Zaproszonych gości powitał Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOCENTRUM" oraz Małgorzata Grządziel - Wiceprezes Stowarzyszenia. Organizatorami i gospodarzami spotkania byli Bogusław Włodarczyk - Starosta Opatowski oraz Mirosław Roszczypała - Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych GEOCENTRUM. Patronat Honorowy uroczystości objęli: Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego iBożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski. Patronat medialny objęli: 1. "Przegląd Geodezyjny" - Redaktor Naczelny prof. dr hab. Wojciech Wilkowski. 2. "GEODETA" - Redaktor Naczelny Katarzyna Pakuła- -Kwiecińska. 3. TVP Kielce. 4. TV Ożarów. 5. Radio Opatów. 6. Echo Dnia. 7. Wiadomości Świętokrzyskie. 8. Gazeta Ostrowiecka. 31 stycznia 2015 roku, w ten piękny słoneczny zimowy dzień - z udziałem około 140 zaproszonych gości - odbyło się dziesiąte, jubileuszowe spotkanie w Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie. W jubil[...]

In memoriam - Ks. Jan Majewski (3.06.1942 r. - 10.07.2017 r.) DOI:


  "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" - Ewangelia wg świętego Mateusza, Rozdział 10.Z głębokim smutkiem społeczność geodezyjna przyjęła wiadomość, że w dniu 10 lipca 2017 roku, w 18 rocznicę posługi kapłańskiej, w wieku 75 lat, zmarł w Krakowie, emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej Śp. Ks. Jan Majewski - duszpasterz Geodetów i Kartografów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 17 lipca 2017 roku, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Stefanka - Biskupa Seniora Diecezji Łomżyńskiej w kościele Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach oraz na cmentarzu parafialnym w Igołomii k. Niepołomic (Archidiecezja Krakowska). Ks. mgr Jan Majewski urodził się 3 czerwca 1942 roku w Strzyżowicach (Bartłomiejów), gmina Opatów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie. W 1959 roku, ukończył Liceum Ogólnokształcące, obecnie im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Drogę do kapłaństwa rozpoczynał dwukrotnie. Po raz pierwszy w diecezji sandomierskiej, gdzie wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które opuścił na czwartym roku, z powodów zdrowotnych. Następnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1971 roku obronił pracę magisterską na temat "Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Stolicą Apostolską a Krajami Demokracji Ludowej". W 1974 roku otrzymał stypendium od ówczesnego Metropolity Krakowskiego księdza Karola Kardynała Wojtyły. Aplikację sądową ukończył w Sądzie Wojewódzk[...]

 Strona 1