Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DAWID KAPICA"

Ocena jakości eksploatacyjnej glikolowych cieczy chłodzących zastosowanych w instalacjach przemysłowych DOI:10.15199/9.2017.11.6

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Do rozwijających się w szybkim tempie urządzeń należą między innymi instalacje (urządzenia) grzewcze, chłodnicze, klimatyzacyjne, solarne itp., w których wykorzystywane są glikolowe ciecze chłodzące, przeznaczone dotychczas głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Glikolowe ciecze chłodzące, ze względu na właściwości fizyczne, wykorzystywane są w instalacjach tam, gdzie występuje możliwość okresowego spadku temperatury. Bardzo szybko rośnie rynek tego typu cieczy w obiektach użyteczności publicznej (np. budynkach jednorodzinnych, letniskowych, budynkach gospodarczych, galeriach handlowych itp.). Do podstawowych zadań takich chłodziw, oprócz transportu ciepła oraz skutecznego zabezpieczenia układów przed wpływem ujemnej temperatury, należy także antykorozyjne zabezpieczenie elementów metalowych współpracujących urządzeń, ochrona przed korozją elementów konstrukcyjnych instalacji, czyli szeroko pojęta wielofunkcyjność działania. Pojawiające się na rynku krajowym chłodziwa w nowych zastosowaniach sprawiają coraz więcej problemów ich użytkownikom. Najczęściej jest to korozja części metalowych instalacji, pomp, wydzielające się osady oraz szlamy (osady) utrudniające wymianę ciepła. Usuwanie awarii spowodowanych złą jakością cieczy jest kosztowne, a także konieczne są przerwy eksploatacyjne w pracy instalacji i urządzeń. 2. Krótka charakterystyka cieczy przeznaczonych do układów chłodzenia Ciecze do układów chłodzenia są wodnymi roztworami glikoli, zawierającymi p[...]

 Strona 1