Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA MROCZKOWSKA"

Ekologiczne aspekty monitoringu właściwości fizykochemicznych cieczy niskokrzepnących


  W artykule przedstawiono wyniki badań cieczy niskokrzepnącej eksploatowanej w instalacji chłodniczej. Oceniono zmiany właściwości fizykochemicznych cieczy na bazie glikolu propylenowego, istotnych do prawidłowej pracy układu chłodniczego. Przedstawiono również wyniki badań uzyskane za pomocą techniki spektrometrii w podczerwieni. Widoczne są na nich zmiany składu chemicznego cieczy niskokrzepnącej w trakcie eksploatacji.ZUŻYCIE glikolowych cieczy niskokrzepnących rośnie wraz z rozwojem przemysłu. Oznacza to, że wzrasta również ilość odpadów tych cieczy. Ciecze zawierające glikol są używane, m.in. w samochodach, klimatyzacji, systemach ogrzewania, kolejnictwie, odladzaniu samolotów, przemyśle włókienniczym i wielu innych [1÷4]. Najważniejszym składnikiem cieczy niskokrzepnących jest glikol (etylenowy lub propylenowy). Oba są wicynalnymi diolami z polarną strukturą, co czyni je całkowicie rozpuszczalnymi w wodzie. Glikole znacznie obniżają temperaturę krzepnięcia cieczy, jednocześnie podwyższając jej temperaturę wrzenia. Typowa ciecz niskokrzepnąca jest mieszaniną wody, glikolu i niewielkiej ilości dodatków uszlachetniających. W dostępnych na rynku produktach dominuje glikol etylenowy, jednak ze względu na swoją szkodliwość jest stopniowo zastępowany swoim wyższym homologiem. Ze względów ekologicznych, a także ekonomicznych wskazane jest wydłużenie czasu pracy cieczy, co zmniejszy ich zużycie oraz ilość odpadów (niebezpiecznych w przypadku cieczy na bazie glikolu etylenowego), obciążających środowisko naturalne. Poprawna gospodarka tego typu płynami wymaga efektywnych systemów monitorowania właściwoś[...]

 Strona 1