Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kociniak"

Posadowienie chłodni kominowej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych DOI:10.15199/33.2016.05.11


  Konieczność racjonalnego projektowania obiektów budowlanych sprawia, że uzasadnione jest dokładne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz numerycznych. Przedstawiona w artykule analiza dotyczyła chłodni kominowej elektrowni konwencjonalnej, o konstrukcji powłokowej wrażliwej na zmiany sztywności podłoża, posadowionej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Słowa kluczowe: chłodnia kominowa, MES, współczynnik podatności sprężystej podłoża, osiadanie.Problemdotyczy nowej chłodni kominowej o wysokości 185,0 m składającej się z trzech podstawowych elementów: fundamentu pierścieniowego o średnicy zewnętrznej 113,5 m; szerokości 6,0 m i wysokości 1,5 m; 36 słupów radialnych podpierających powłokę hiperboloidalną oraz powłoki żelbetowej o wysokości 176,1mod krawędzi dolnej (rysunek 1). Rozpoznane grunty,występującewpodłożu na terenie elektrowni, pomimo znacznego zróżnicowania litologiczno-genetycznego stanowią w większości nośne podłoże budowlane. Chłodnia kominowa usytuowana jestwskomplikowanychwarunkach geotechnicznych (rysunek 2). Badania wskazały, że deniwelacje starszego podłożamają formę kopalnej krawędzi tektoniczno- erozyjnej, występującej na głębokości 5 ÷ 15 m p.p.t. Część północno-wschodnia chłodni została posadowiona bezpośrednio nad jego krawędzią,[...]

 Strona 1