Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ RYKAŁA"

Modelowanie ruchu niejednorodnych brył z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji DOI:10.15199/148.2018.5.3


  Jednym ze stosowanych w przemyśle rodzajów przenośników są tzw. przenośniki bezcięgnowe grawitacyjne. Częste stosowanie wspomnianych przenośników wynika z ich prostej budowy oraz zasady działania, w której transport odbywa się jedynie z wykorzystaniem siły ciężkości nosiwa. Wspomnianym nosiwem mogą być bryły o regularnych kształtach, np. części budowy maszyn, tj. tuleje, walce. Procesy technologiczne wytwarzania wymienionych elementów sprawiają, że w rzeczywistości nie zawsze ma się do czynienia z produktami z równomiernym rozłożeniem masy względem osi obrotu (elementy wyważone) [1 - 4]. Z kolei środek masy brył jednorodnych o regularnych kształtach leży w ich środku geometrycznym. W przypadku ruchu brył niejednorodnych duże znaczenie ma rozmieszczenie środka masy układu w stosunku do środka geometrycznego obiektu. Każda niewielka asymetria mas w przypadku wirujących części maszyn przy dużych prędkościach obrotowych jest przyczyną powstania stanu niewyważenia [1, 3, 5]. Modelowanie dynamiki układu W pracy podjęto próbę modelowania niejednorodnych brył przy użyciu jednorodnych walców z wydrążonym otworem przelotowym (rys. 1). Przyjęto, że promień zewnętrzny wspomnianych obiektów wynosi R, natomiast geometryczny środek otworu przelotowego o promieniu r2 znajduje się w punkcie P oddalonym o odległość r1 od osi obrotu walca w punkcie A. Z kolei masa walca z wydrążonym otworem wynosi M. Bryła porusza się po równi pochyłej o długości s oraz kącie nachylenia równi przy podstawie równym α. W analizie przyjęto również φ jako kąt obrotu walca. Ponadto, pominięto tarcie toczne występujące podczas toczenia walca po równi pochyłej oraz przyjęto, że ruch bryły odbywa się bez poślizgu. Z warunku współpracy walca z równią pochyłą bez poślizgu przy założeniu, że φ0 = 0, można zapisać:Z kolei współrzędne środka masy układu punktu S są następujące: xS = xA + RSsinφ (2) yS = R + RScosφ (3) gdzie promień środka mas[...]

 Strona 1