Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DANIEL JAN KOWALSKI"

Metoda 5S jako fundament efektywnego procesu optymalizacji przedsiębiorstwa DOI:10.15199/60.2018.08.1


  Wprowadzenie Miarą skuteczności racjonalnego funkcjonowania systemów wytwórczych są określone wskaźniki definiujące ich efektywność techniczną, technologiczną (operacyjną), ekonomiczną etc. W świetle istniejących wyzwań związanych z rozwojem technik wytwórczych i dużej konkurencji, co dotyczy również przedsiębiorstw włókienniczych, rekomendowana jest koncepcja LEAN wraz z jej różnymi metodami, m.in. 5S. Wielu autorów prac naukowych oraz praktyków biznesowych pokazuje, że organizacja procesów wytwórczych w oparciu o metodę, a wręcz o filozofię Lean, przynosi wyraźne korzyści ekonomiczne. Potwierdzają to przeprowadzone analizy przez Lean Enterprise Institute Polska, na podstawie których określono odpowiednie wskaźniki: - wydajność zwiększona o 66%, - wykorzystanie maszyn zwiększone o 59% (do pomiaru zastosowano wskaźniki OEE - Overall Equipment Effectiveness), - zapasy w toku produkcji zmniejszone nawet o 80%, - powierzchnia pod produkcję mniejsza o 61%, - czas przejścia od surowca do wyrobu gotowego mniejszy o 70%, - czas przezbrojenia mniejszy o 96% [1]. Właściciele przedsiębiorstw po wprowadzeniu Lean Manufacturing osiągnęli dodatkowo: poprawę jakości, spadek liczby reklamacji, redukcję odpadów, wzrost usprawnień oraz poprawę komunikacji [1]. Lean Manufacturing ma liczne narzędzia służące poprawie produktywności, usprawnień dokonywanych w organizacji procesów oraz eliminacji marnotrawstwa. W literaturze przedmiotu kluczowe metody to [2, 3]: - 5S - polegająca na dążeniu do tworzenia czystych i uporządkowanych stanowisk pracy, Jedna firma tysiące kolorów Oferujemy panstwu swoje usługi w zakresie: barwienia, bielenia i uszlachetniania wyrobów włókienniczych. Zapraszamy do współpracy w wykanczaniu zarówno tkanin, jak i dzianin ze wszelkich surowców. Posiadamy mozliwosc uszlachetniania wyrobów włókienniczych w zakresie obróbki: q chemicznej (barwienie, bielenie, biopolerowanie enzymatyczne, apreturowanie, antypilling, itp);[...]

 Strona 1