Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF DOROBA"

Elektroniczny system trygera mionowego RPC w eksperymencie CMS dla akceleratora LHC

Czytaj za darmo! »

Podstawowym celem badawczym Fizyki Wysokich Energii (FWE) jest poznawanie struktury materii i oddziaływań w niej zachodzących [1]. W wyniku przeprowadzanych eksperymentów dokonywana jest weryfikacja rozważań teoretycznych, a także wykonuje się coraz dokładniejsze pomiary znanych oddziaływań [2]. Przyjęcie modelu hadronów jako cząstek zbudowanych z hipotetycznych składników (kwarków u, d, s, c, b i t) oraz pasmo fundamentalnych odkryć w latach 70. i 80. (m.in. mezonu J/Ψ, bozonów W-, W+ i Z0) pozwoliły na skonstruowanie obecnie używanego tzw. Modelu Standardowego (MS). MS w spójny sposób wiąże ze sobą oddziaływania elektromagnetyczne, słabe i silne. Oddziaływania słabe i elektromagnetyczne są powiązane przez model Weinberga, Salama i Glashowa (WSG) jako zunifikowane przez[...]

 Strona 1