Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Mielczarek"

Analiza wyników przeprowadzonych badań kilku wymienników ciepła typu woda-woda w Akredytowanym Laboratorium ITC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań trzech płaszczowo - rurowych wymienników ciepła wraz z analizą uzyskanych wyników. Pomiary wykonane były zgodnie z zatwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji "Procedurą Badań Przepływowych Wymienników Ciepła typu Woda - Woda". INSTYTUT Techniki Cieplnej w Łodzi od wielu lat prowadzi prace badawcze różnego typu wymienników ciepła. Od 2004 roku dysponuje nowym,[...]

Naprawa oraz wzmacnianie elementów i konstrukcji drewnianych

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje drewniane mogą być odporne na wpływy atmosferyczne pod warunkiem prawidłowej budowy i eksploatacji. Niektóre z zalet drewna to: korzystny stosunek wytrzymałości do gęstości pozornej, dobre właściwości termoizolacyjne, odporność ogniowa (pod warunkiem zwartych przekrojów o dużych wymiarach), estetyczny wygląd i inne. Wykonawstwo konstrukcji drewnianych jest stosunkowo łatwe, [...]

Naprawy i wzmacnianie zabytkowych budynków drewnianych

Czytaj za darmo! »

Na terenie Polski znajduje się dosyć duża liczba zabytkowych budynków drewnianych, które podzielić można na następujące podstawowe grupy: obiekty sakralne (kościoły, kaplice, dzwonnice i inne); plebanie; dwory, domy i inne obiekty mieszkalne; budownictwo użyteczności publicznej; budownictwo gospodarcze; budownictwo przemysłowe, spichlerze; dworce i inne obiekty kolejowe; zajazdy, karczmy; koszary; młyny, wiatraki. Charakterystyka zabytkowego budownictwa drewnianego w Polsce Większość badanych obiektów została posadowiona na płytkich fundamentach wykonanych najczęściej z kamienia, rzadziej z cegły i sporadycznie z betonu. Fundamenty pod obiektami drewnianymi najczęściej wykonywano w postaci ław fundamentowych z cegły lub z kamieni polnych spojonych zaprawą wapienną l[...]

 Strona 1