Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Grodecki"

Światowy Kongres Tunelowy - Agra 2008

Czytaj za darmo! »

22 - 24 września 2008 r. odbył się wAgrze (Indie) Światowy Kongres Tunelowy pod hasłem "Urządzenia podziemne lepsze dla środowiska i bezpieczeństwa".OrganizatoramiKongresu byli:Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowania i Przestrzeni Podziemnych (ITA-AITES) oraz Indyjskie Stowarzyszenie Tunelowe wraz z Dyrekcją ds. Nawadniania i Energetyki. W Kongresie udział wzięło ok. 1000 delegatów,wwiększości pochodzących z krajówazjatyckich. Polska delegacja liczyła 5 osób i zaznaczyła swoją obecność m.in. wygłoszonym referatem "Polskie doświadczenia wynikające z zastosowania rur GRP do mikrotunelingu", autorstwa Cezarego Madryasa i Lecha Skomorowskiego. Wszystkie referaty podzielono na 7 sekcji tematycznych: 1) planowanie, badania i projektowanie tuneli, obiektów komorowych i innych budo[...]

Metody budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie

Czytaj za darmo! »

W2010 r. rozpoczęły się w Warszawie intensywne prace związane z budową centralnego odcinka II linii metra. Celem artykułu jest przedstawienie metod budowy stacji i tuneli szlakowych oraz zagadnień związanych z zastosowaniem nowoczesnej technologii tarczy zmechanizowanej TBM (Tunnel Boring Machine) typu EPB (Earth Pressure Balance). Przebieg odcinka centralnego Przebieg II linii metra ma kierunek wschód - zachód i łączy Wolę, Śródmieście z Targówkiem i Tarchominem oraz dzięki południowemu odgałęzieniu - z Pragą Południe i Gocławiem. Ogłoszony w 2008 r. przetarg dotyczył wykonania jedynie centralnego odcinka, który zaczyna się stacją w rejonie ronda Daszyńskiego i na odcinku śródmiejskim biegnie pod ulicami: Prostą, Świętokrzyską, Konopczyńskiego w rejonie Skarpy Warszawskiej, a dalej pod Wisłą i Portem Praskim. Na prawym brzegu Wisły trasa centralnego odcinka sąsiaduje ze Stadionem Narodowym i kończy się stacją pod skrzyżowaniem ulicy Targowej i al. Solidarności. Całkowita długość tego odcinka wynosi ok. 6,3 km i składa się z siedmiu stacji i sześciu tuneli szlakowych. Tunele te będą mieć długość 650 - 1300m. Stacje, o gabarytach zależnych od poziomu posadowienia płyty dennej, mają zbliżoną długość wynoszącą ok. 220 m. Zestawienie długości tuneli i głębokości posadowienia płyty dennej stacji podano w tabeli, a lokalizację stacji i tuneli na rysunku 1. Odcinek centralny przebiega w terenie zurbanizowanym, w zabudowie miejskiej w sąsiedztwie przedwojennych i wybudowanych lub odbudowanych po wojnie budynków mieszkalnych oraz ważnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak siedziby Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Polskiej Akademii Nauk i nowoczesnych wieżowców z głębokimi podziemiami - Rondo 1 czy CentrumBankowo-Finansowe. Tunele szlakowe biegną pod ulicami i skrzyżowaniami o dużymnatężniu ruchu (Prosta, Świętokrzyska, Targowa). Z analizy warunków technicznych wynika, że najtrudniej[...]

 Strona 1