Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GUSTAW MAZUREK"

Cyfrowy czujnik drgań wykonany w technologii MEMS


  Obecnie coraz częściej istnieje potrzeba pomiaru drgań konstrukcji budowlanych. Dzieje się tak, głównie ze względu na wymagania zapewnienia bezpieczeństwa mostów, budynków wysokościowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Podstawowe parametry drgań, jakie należy mierzyć to amplituda oraz częstotliwość rezonansowa. Obecnie projekty pewnych konstrukcji budowlanych, oprócz wyliczeń wytrzymałościowych muszą również zawierać takie dane jak częstotliwości drgań własnych obiektów. Parametr ten powinien być zweryfikowany praktycznie, do czego niezbędne są odpowiednie narzędzia pomiarowe. Z punktu widzenia wytrzymałości konstrukcji, niezwykle istotne jest określenie konkretnego rodzaju drgań tak, aby możliwe było obliczenie odkształceń, jakim ulegają poszczególne elementy. Na tej podstawie można następnie wskazać punkty newralgiczne, najbardziej narażone na uszkodzenia. Ponadto, z biegiem upływu lat należy systematycznie monitorować amplitudę oraz charakter drgań eksploatowanego obiektu tak, aby można było kontrolować zmęczenie i stopień zużycia materiałów. Pozwoli to odpowiednio wcześnie wykryć niektóre zmiany w strukturze konstrukcji oraz wskazać miejsca wymagające remontu. Pomiary drgań konstrukcji budowlanych są szczególnie istotne w rejonach aktywnych sejsmicznie. Jednak, jak pokazuje praktyka, kwestia drgań nie może być zaniedbana również w innych, spokojniejszych lokalizacjach. Powszechnie znany jest przypadek mostu wiszącego Tacoma Narrows w Stanach Zjednoczonych, który w 1940 r. uległ katastrofie. Przyczyną tego zdarzenia nie była aktywność sejsmiczna, lecz błędy konstrukcyjne prowadzące, do wyjątkowej wrażliwości na podmuchy wiatru. Wiatr wiejący z odpowiedniego kierunku z prędkością zaledwie 67 km/h pobudził konstrukcję do drgań o częstotliwości rezonansowej. Amplituda tych drgań stopniowo narastała, doprowadzając ostatecznie do zawalenia się mostu. Problem pomiaru drgań w budownictwie nie jest zagadnieniem nowym. [...]

Nowy system radiowej identyfikacji obiektów z wielodostępem kodowym

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost znaczenia techniki RFID [1]. Obecnie jest ona uważana za najbardziej rozwojową dziedzinę automatycznej identyfikacji [2]. Wartość światowego rynku RFID w 2008 r. oszacowano na 5,3 mld USD, a na 2013 r. prognozuje się jej wzrost do 8-10 mld [3]. Technika RFID zyskuje również na znaczeniu jako przedmiot badań naukowych - w ostatnich trzech latach powstały 3 nowe międzynarodowe konferencje poświęcone systemom RFID, w czasopismach fachowych pojawiają się okresowo wydania specjalne, a na konferencjach branżowych organizowane są specjalistyczne sesje dotyczące tej tematyki. W skład typowego systemu RFID wchodzą znaczniki, inaczej zwane transponderami lub tagami (ang. tags) oraz czytnik. Transpondery [4] w systemie RFID są bezstykowymi n[...]

Odporna adaptacyjna korekcja charakterystyki kanału w transmisji z modulacją M-QAM

Czytaj za darmo! »

Podczas transmisji sygnały telekomunikacyjne zawsze doznają różnego rodzaju zniekształceń. Stosowanymi w praktyce kanałami transmisyjnymi są przewody koncentryczne, linie dwuprzewodowe i światłowody w transmisji przewodowej oraz troposfera i jonosfera w transmisji bezprzewodowej. Każdy z tych kanałów może powodować zniekształcenia sygnału, takie jak echa wynikające z odbić sygnału, czy też f[...]

 Strona 1