Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Leżoń"

Effects of solar radiation on the stability of the Solvent Yellow 124 marker and the Solvent Red 19 dye in light heating oils Wpływ promieniowania słonecznego na trwałość znacznika Solvent Yellow 124 oraz barwnika Solvent Red 19 w lekkich olejach opałowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1418


  com. fuel oil was stained with 2 com. azo dyes and exposed to sun light for 6 months to det. the photostability of the dyes. They were not resistant to sun light. Badano wpływ promieniowania słonecznego na zawartość znacznika Solvent Yellow 124 oraz barwnika Solvent Red 19 w lekkich olejach opałowych. Opisano także metody oznaczania zawartości tych substancji w takich olejach produkowanych w polskich rafineriach. Oleje opałowe lekkie należą do grupy paliw stosowanych na potrzeby produkcji ciepła w kotłach małej i średniej mocy z palnikami przystosowanymi do spalania tego rodzaju cieczy. Są komponowane głównie na bazie produktów przerobu ropy naftowej: destylatów atmosferycznych, lekkich frakcji próżniowych oraz dodatków obniżających temperaturę krzepnięcia lub poprawiających procesy spalania1). W Polsce do znakowania olejów opałowych stosuje się znacznik Solvent Yellow 124 (SY 124) (N-etylo-N-(2-(1-izobutoksy-etoksy) etylo)azobenzeno-4-amina), a do barwienia Solvent Red 19 (SR 19) albo Solvent Red 1642). Nielegalne stosowanie oleju opałowego zamiast oleju napędowego jest zjawiskiem często spotykanym.Barwa powstaje, gdy związek chemiczny absorbuje część promieniowania elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego o długości fali 400-700 nm. Cząsteczki barwnika absorbują promieniowanie dzięki obecności ugrupowań chromoforowych, czyli obecności w cząsteczce sprzężonych elektronów π. Sprzężone elektrony - łatwo przechodzą w stan wzbudzenia w wyniku selektywnej absorpcji części widma elektromagnetycznego3). Niepochłonięta cześć widma zostaje odbita, co odbierane jest przez obserwatora jako barwa, a część pochłonięta zostaje oddana do otoczenia w postaci ciepła. Jeżeli barwnik pochłania promieniowanie o długości fali w zakresie 435-480 nm (odpowiadającą błękitowi), wówczas obserwowana jest dopełniająca barwa żółta, gdy związek absorbuje promieniowanie w zakresie długości fali 490-500 nm (odpowiadającą barwie błękit[...]

 Strona 1