Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW STARZEC"

Wpływ wykorzystania parafiny w kolektorze próżniowo- -rurowym na uzysk ciepła z energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej DOI:10.15199/9.2018.11.4


  1. Wprowadzenie Jednym z kierunków badań i rozwoju systemów zaopatrzenia budynków w ciepło jest zwiększanie efektywności energetycznej wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wysokim potencjałem w tym zakresie charakteryzują się nadal kolektory słoneczne, które w systemach budowlano- instalacyjnych są zazwyczaj z powodzeniem stosowane do przygotowania ciepłej wody użytkowej [17] (rzadziej do wspomagania ogrzewania pomieszczeń [2] oraz chłodzenia za pośrednictwem urządzeń sorpcyjnych [12], [15]). Jednak, wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. wiąże się z koniecznością rozwiązania problemu spowodowanego rozbieżnością w czasie między największym zapotrzebowaniem na c.w.u. a największą dostępnością energii promieniowania słonecznego. Rozbieżności te sprawiają, że w celu zwiększeniu udziału energii promieniowania słonecznego w przygotowaniu c.w.u. istnieje potrzeba magazynowania ciepła.Dlatego stosowane są obecnie nowe metody magazynowania ciepła, w których, oprócz właściwej pojemności cieplnej, wykorzystywane jest również ciepło przemian fazowych [3], [14] oraz reakcje termochemiczne i sorpcja [1], [6], [9]. Układy wykorzystujące sorpcję i reakcje termochemiczne [6] wykorzystywane są do sezonowego magazynowania ciepła oraz wymagają stosunkowo wysokiej temperatury roboczej. Dlatego z powodu godzinowej zmienności rozbioru c.w.u. (potrzeba magazynowania krótkoterminowego) oraz ograniczonych możliwości temperaturowych stancjonarnych kolektorów słonecznych korzystnym rozwiązaniem jest magazynowanie ciepła z wykorzystaniem przemian fazowych, w którym stosowane są tzw. materiały zmiennofazowe (PCM). Ciekawą koncepcją zastosowania PCM jest magazynowanie ciepła bezpośrednio w kolektorze słonecznym. Spośród rozwiązań stosowanych obecnie w instalacjach solarnych kolektory próżniowo-rurowe (KPR) charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. Materiał PCM znajdujący się wewnątrz rury izolowanej próżn[...]

 Strona 1