Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KOCOT"

Audytor OZC 6.9 Pro DOI:


  Program Audytor OZC [1] jest dynamicznie rozwijany z uwzględnieniem potrzeb jego użytkowników. Najnowsza wersja została oznaczona numerem 6.9 Pro i zawiera wiele nowych możliwości. Najważniejsze zestawiono w tabelach. Główne nowe elementy w programie Audytor OZC 6.9 Pro oraz wtyczki do programu Revit (Audytor gbXML): 1. Rozszerzone możliwość eksportu modelu budynku z programu Revit do pliku w formacie gbXML. 2. Możliwość wczytania trójwymiarowego modelu obliczeniowego budynku z programu Revit 2016, 2017, 3. Mechanizm sprawdzania poprawności wczytanego modelu budynku z programu Revit oraz uzupełniania danych niezbędnych do wykonania obliczeń cieplnych. 1. Wprowadzenie Program Audytor OZC został rozszerzony o możliwość importu modelu budynku z programu Revit 2016, 2017. Przekazywanie danych odbywa się z wykorzystaniem plików w formacie gbXML. W celu zapisania modelu do pliku należy skorzystać z bezpłatnej wtyczki do programu Revit. Następnie utworzony plik gbXML może zostać zaimportowany do programu Audytor OZC. Zaimportowany model traktowany jest w programie Audytor OZC jako Wybrane funkcje programów z serii Audytor OZC Wersja programu 6.5 Pro 6.6 Pro 6.7 Pro 6.8 Pro 6.9 Pro Import modelu budynku z programu Revit 2016, 2017 □ □ □ □ ■ Świadectwo charakterystyki energetycznej - wg metodyki 2015 (metoda zużyciowa) □ □ □ ■ ■ Wyznaczanie współczynni[...]

Audytor C.O. 6.0 Pro Import podkładów budowlanych z programu Autodesk Revit DOI:


  1. Projektowanie instalacji na rozwinięciu lub rzutach W 2015 r. została wprowadzona na rynek kolejna generacja programu Audytor C.O. (wersja 4.0) do projektowania instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia [1], [2]. Z jednej strony zostało w niej znacznie ułatwione projektowanie instalacji c.o. z wykorzystaniem rozwinięcia. Z drugiej strony wprowadzono nowe podejście do projektowania instalacji (rys. 1). Projektant rysuje instalację na rzutach kondygnacji (rys. 2), a trzeci wymiar generowany jest automatycznie przez program. Dzięki temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny trójwymiarowy model instalacji. 2. Wizualizacja instalacji centralnego ogrzewania Następnie w 2016 r. program Audytor C.O. został wzbogacony o moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor OZC, począwszy od wersji 6.0. [3]. Dlatego nowa wersja programu Audytor C.O. została oznaczona 6.0. W związku z tym, użytkownicy programów mogą łatwo zapamiętać, że wizualizacje (budynku oraz[...]

 Strona 1