Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Świeczkowski -Feiz"

Pięcioczłonowy model matematyczny ruchu kończyny górnej DOI:


  Układ ruchu człowieka jest bardzo skomplikowanym systemem składającym się z wielu podzespołów współpracujących ze sobą. Jest zdefiniowany głównie przez 2 pomniejsze układy - szkieletowy (bierny) oraz mięśniowy (czynny). Wszystkie elementy, tj. kości, mięśnie, ścięgna, stawy muszą współpracować, aby móc wykonać choćby najmniejszy ruch. Badanie mechaniki ruchu człowieka jest obecnie bardzo rozwijane ze względów doskonalenia medycyny rehabilitacyjnej oraz tworzenia bardziej dopasowanych protez, prób tworzenia robotów humanoidalnych. Warto wspomnieć, że badania nad mechaniką ruchu wykorzystuje się również w filmach animowanych oraz grach komputerowych. W pracy opracowano model dynamiki bazujący na równaniu różniczkowym Lagrange’a drugiego stopnia. Celem pracy jest opracowanie modelu, w oparciu o dane równania oraz przy użyciu wielu uproszczeń modelowych w stosunku do budowy rzeczywistej kończyny górnej, oraz jego walidacja. Wprowadzenie Kończyna górna człowieka stanowi element ciała umożliwiający wykonywanie wielu czynności manipulacyjnych oraz chwytania. Kończyna górna jest mechanizmem mającym ponad 30 stopni swobody. Dzięki tak wielkiej złożoności jesteśmy w stanie wykonywać bardzo skomplikowane ruchy: wymagające dużej precyzji lub dokładności, np. gra na instrumentach, wykonywanie czynności chirurgicznych, lub też wymagające siły, np. rzut dyskiem, podnoszenie ciężarów. Oprócz skomplikowanego systemu mięśni, istotnym czynnikiem w układzie ruchu jest zmysł czucia, dzięki któremu człowiek jest w stanie kontrolować siłę ścisku oraz określać kształty przedmiotów lub ich fakturę. Do sprawowania pełnej kontroli nad układem ruchu jest wykorzystywany również zmysł wzroku, dzięki któremu wiemy, jaki dokładnie ruch chcemy wykonać i jesteśmy w stanie go zaplanować [1]. Wykonywanie prostych czynności, takich jak jedzenie czy ubieranie się, z upośledzonym układem ruchu staje się bardzo skomplikowanelub niemożliwe do samodzielneg[...]

 Strona 1