Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kalemba"

Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole DOI:10.15199/17.2018.10.6


  Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, zarówno przez sektor odbiorców indywidualnych, jak również zakłady przemysłowe, powoduje konieczność nieustannego rozwoju sektora energetycznego. Obecny od kilku lat na terenie Unii Europejskiej trend zwiększenia udziału odnawialnych źródeł, także zaczyna być zauważalny w krajowej gospodarce. Niemniej jednak, ze względu na położenie geograficzne i związane z tym warunki klimatyczne, a także zasoby naturalne złóż kopalnych, energetyka konwencjonalna jest w dalszym ciągu najbardziej ekonomicznym i powszechnym rozwiązaniem. Zgodnie z przedstawionymi danymi statystycznymi [1] zużycie węgla kamiennego w 2016 r. wynosiło powyżej 74 mln ton, z czego aż 59% wykorzystano w sektorze energii. Równolegle z rozwojem nowych technologii wysokosprawnych kotłów oraz obiegów wodno-parowych, zmianie uległy wymagania dla parametrów pary, stanowiącej główny czynnik napędowy. Ze względu na większą podatność turbin w wysokoprężnych obie- *) mgr inż. Maciej Żołnierczyk - SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, e-mail: maciej.zolnierczyk@seen.pl dr inż. Katarzyna Kalemba - SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, katrzyna.kalemba@seen.pl Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole Selection of water treatment technologies for industrial purposes based on the example of a new installation in the Opole Power Plant Maciej Żołnierczyk, Katarzyna Kalemba*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2018 379 gach na oddziaływanie zanieczyszczeń zawartych w parze, znacznemu zaostrzeniu uległy także graniczne parametry wody uzupełniającej [2]. Wymagani[...]

 Strona 1