Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Kaca"

Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie DOI:


  Szkolenie "Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie - najnowsze rozwiązania, metody kontroli, praktyka" zostało zorganizowane 8 marca 2018 r. przez firmę LexSpecialis. Odbyło się w hotelu Ferro Express w Krakowie i poprowadzili je: Marcin Korta - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Robert Pasikowski - nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy oraz Jan Lipiarski - właściciel firmy Wertykal. W seminarium wzięli udział przyszli i obecni kierownicy budów, inżynierowie, brygadziści, inspektorzy nadzoru.Na początku poruszono problem odpowiedzialności za wypadki na budowie, w sytuacji wielości wykonawców i w odniesieniu do roli kierownika budowy. W zrozumieniu tej odpowiedzialności pomaga przyswojenie czterech definicji: kontroli - tzn. porównania stanu faktycznego ze stanem założonym, podejmowania działań - m.in. wynik[...]

 Strona 1