Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Albert PIGUŁA"

PROJEKT STOŁU MONTAŻOWEGO DO ROZDZIELNI NAPIĘCIA DOI:


  W pracy został przedstawiony projekt stołu montażowego dla fi rmy ELEKTROBUDOWA SA. Jest to kolejny z etapów wdrażania platformy montażowej w tym przedsiębiorstwie. Praca koncentruje się na wskazaniu dostosowania platformy montażowej dla produktu końcowego, jakim są rozdzielnie niskich, średnich i wysokich napięć w fi rmie ELEKTROBUDOWA SA. Jest to ważny punkt procesu opracowania platformy montażowej oraz podejścia do wzorca rodziny produktów. S ł o w a k l u c z o w e: obszary montażowe A b s t r a c t: The paper presents a project of an assembly table designed for the ELEKTROBUDOWA S.A. company. The project constitutes one of the stages of implementing an assembly platform in this fi rm. The publication shows the ways of adjusting the platform to the fi nal product, which is low, medium and high voltage switchboards produced in the ELEKTROBUDOWA S.A. The adjustment in turn is a vital point in the process of designing an assembly platform and approaching the pattern for a family of products. K e y w o r d s: assembly areas.Wprowadzenie Celem artykułu jest opracowanie kolejnego etapu utworzenia platformy montażowej w fi rmie ELEKTROBUDOWA SA jakim jest wykonanie struktury jej elementów. Jednym z elementów tej struktury jest zaprojektowanie stołu montażowego do podnoszenia rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, które fi rma ma w swojej ofercie sprzedażowej. Projekt ten umożliwi minimalizacje kosztów przez własną produkcję podnośnika, a w przyszłości może pomóc we wprowadzeniu do sprzedaży urządzenia z nowej kategorii. Opracowanie platformy montażowej ma duże znaczenie dla samego wyrobu końcowego, jako że wyrób odpowiada potrzebom rynku, będąc jednocześnie wyprodukowanym przy jak najmniejszych kosztach produkcji [5]. W artykule zawarty jest proces projektowania stołu montażowego, wzbogacony o badania wytrzymałościowe, pozwalające sprawdzić wytrzymałość na obciążenia oraz możliwe odkształcenia. Definicja platformy montażowej [...]

 Strona 1