Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert JĘDRYCHOWSKI"

Control system for distributed generation in low voltage network systems DOI:10.15199/48.2018.07.12

Czytaj za darmo! »

Prosumer energy generation is becoming an increasingly important element of electric power systems. A novel feature of such installations is the option of equipping them with energy storage units [1]. In Poland, it is chiefly solar PV installations that are applied as micro-sources of energy. In 2016, total installed capacity in PV microinstallations connected to the network system exceeded 100 MW [2], which makes a fourfold increase as compared to the preceding year. It is forecasted that in the oncoming years the photovoltaic market will develop equally dynamically. Operation of PV sources is characterized by daily cycles of variable generation depending on the insolation conditions. The insolation level varies depending on the time of year and day and also on the actual weather conditions. A prosumer installation includes loads, whose operation is also of a variable character depending on a week day and the daily work and life routines of the inhabitants. Unfortunately, it often happens that characteristics of the generation and of the loads are not mutually correlated, which can cause problems for the network system where to the prosumer installations are connected [3]. The above makes a challenge for the distribution network operators (DNOs), who are responsible for proper operation of the network, because the LV grid changes from an one-source supply structure to a more complex system that includes many sources. It can bring about a change from the unidirectional to the bidirectional power flow and most of the presently operated grids are not adjusted to that [4]. Connection of distributed sources to the system involves changes in the load flow, voltage profile of the grid and voltage drop values, which consequently affects voltage values in individual nodes of the grid. Practical experience shows that it leads to exceeding of the allowed voltage values in those nodes. Another problem for the DNOs are such sources,[...]

Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi DOI:10.15199/74.2017.9.3


  Pracujące obecnie sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia przez lata były projektowane i eksploatowane, tak by zapewnić poprawne warunki zasilania odbiorców energii. Przepływ mocy był w nich jednokierunkowy, od sieci średniego napięcia do odbiorcy, a profile obciążenia wynikały z naturalnego zapotrzebowania na moc. Coraz większe zainteresowanie odbiorców inwestycjami we własne źródła, które są wspierane różnorodnymi programami, zdecydowanie zmienia warunki pracy sieci. Ze względu na wykorzystanie źródeł odnawialnych, głównie fotowoltaicznych, na profile obciążenia odbiorów nakłada się losowa generacja mikroinstalacji [1, 8]. W wielu przypadkach nowe warunki pracy sieci nie powodują żadnych kłopotów. Moc generowana jest lokalnie zużywana, wpływając na zmniejszenie strat mocy i spadków napięcia w obwodach nn. Problemy mogą się pojawić w przypadku, gdy moc mikroinstalacji będzie duża przy jednoczesnym niedopasowaniu sieci do jej przyjęcia. Dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych przez gminy może przyczynić się do sytuacji masowego przyłączania mikroinstalacji PV. Wówczas konsekwencją będą przekroczenia napięciowe (podskoki napięcia w węzłach sieci) oraz przekroczenia prądowe (przeciążenia linii i transformatorów SN/nn). Problemy zostały zauważone przez operatorów sieci dystrybucyjnych i w związku z tym postanowiono zrealizować prace badawcze w opracowaniu metod likwidujących zagrożenia. Zrealizowano je na zamówienie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przez Politechnikę Lubelską. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione najważniejsze wyniki przeprowadzanych analiz. Zagrożenia dla pracy sieci niskiego napięcia spowodowane przyłączeniem mikroinstalacji prosumenckich Już na wstępnym etapie zidentyfikowano kilka zagrożeń, które mogą występować w związku z przyłączeniem mikroinstalacji. Najważniejsze z nich to: - przekroczenia wskaźników jakości energii - wyższych harmonicznych, podskoków[...]

 Strona 1