Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JENG-KUEI CHANG"

Study of hydrogen diffusion in magnesium by the electrochemical permeation method


  To directly determine the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium at room temperature (30oC), measurements of hydrogen permeation through the membranes consisting of Pd, Mg and Fe sub-layers were carried out by the electrochemical method. The membranes were charged with hydrogen by cathodic polarization in 0.1 M NaOH. Values of the effective diffusion coeffi cients, characterizing hydrogen transport through the whole membrane, were determined on the basis of the partial build-up and decay permeation transients. Then, knowing the diffusion behaviour of hydrogen in palladium and iron, the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium was evaluated - - D = 1.9·10-12 m2/s. Keywords: magnesium, palladium, iron, hydrogen, diffusivity, hydrogen permeation Badanie dyfuzji wodoru w magnezie elektrochemiczną metodą przenikania W celu bezpośredniego wyznaczenia współczynnika dyfuzji wodoru w magnezie w temperaturze pokojowej (30oC), stosując metodę elektrochemiczną przeprowadzono pomiary przenikania wodoru przez membrany składające się z podwarstw Pd, Mg i Fe. Membrany były ładowane wodorem wydzielanym katodowo z 0.1 M NaOH. Na podstawie przebiegów częściowego wzrostu i spadku szybkości przenikania określono wartości efektywnego współczynnika dyfuzji, charakteryzujące transport wodoru przez całą membranę. Następnie, znając dyfuzyjność wodoru w palladzie i żelazie, określono współczynnik dyfuzji wodoru w magnezie - - D = 1,9·10-12 m2/s. Słowa kluczowe: magnez, pallad, żelazo, wodór, dyfuzyjność, przenikanie wodoru 1. Introduction Magnesium and its alloys are considered as attractive materials for hydrogen storage due to their high hydrogen capacity, low cost, and light weight. Magnesium forms a hydride MgH2 which provides nominally 7.6 wt.% of hydrogen. Hydrogen diffusion is one of the rate determining steps for absorption/desorption kinetics. However, fundamental data on hydrogen diffusion are scarce and discrepant. This [...]

 Strona 1